รัฐธรรมนูญฉบับ 2475 เป็นอย่างไร? ทำไมใครๆ ถึงบอกว่าดีที่สุด?ร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้เรามีกำลังผลิตงานต่อไปได้ทาง บัญชีกสิกรไทย
0698966939
บริษัท สโป๊คดาร์ค จำกัด
-
ประเทศสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 และใช้กฎหมายสูงสุดหรือที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญปกครองมาตลอด แต่รัฐธรรมนูญสองฉบับแรกที่มีความสำคัญและมีอายุยืนมากที่สุดกลับไม่มีใครได้อ่านมากนัก ทั้งฉบับ “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองประเทศสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475” ของปรีดี พนมยงค์ และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 ที่มาจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่นำโดย พระยามโนปกรณ์นิติธาดา สองฉบับนี้แตกต่างกันตรงไหน? ส่วนไหนบ้างที่ไม่ว่าใครที่ได้อ่านก็ยังชื่นชมจนถึงทุกวันนี้ว่าสง่างามมากๆ
  • 6

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา