12 ต.ค. 2020 เวลา 14:04
Work from home ผ่านหุ่นยนต์!!! สั่งการระยะไกลผ่านกล้อง VR... อ่านต่อ