15 ต.ค. 2020 เวลา 05:00 • สุขภาพ
#การเสริมหน้าอกมีผลต่อการให้นมลูกไหม?
.
ผู้หญิงทุกคนที่อยากเสริมเต้านมมักมีความกังวลเกี่ยวกับการให้นมบุตรหลังเสริมเต้านม
ซึ่งมักเกิดปัญหาหย่อนคล้อยถ้าเป็นการวางซิลิโคนแบบ #บนกล้ามเนื้อ
.
เนื่องจากขณะที่ให้นมบุตรจะมีการหลั่งฮอร์โมนโปรแลกติน มากระตุ้นให้ต่อมน้ำนมเกิดการเจริญเติบโตส่งผลให้เต้านมมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เมื่อหยุดให้นมบุตร ปริมาณฮอร์โมนจะลดลง ส่งผลให้เกิดการฝ่อของต่อมน้ำนมและโครงสร้างเนื้อเยื่อเต้านม ส่งผลให้เกิดการหย่อนคล้อยหลังการให้นมบุตร นอกจากนี้ถ้าเกิดปัญหาติดเชื้อในต่อมน้ำนมซึ่งเป็นปัญหาที่มักเจอในขณะให้นมบุตร
.
ถ้าเสริมเต้านมแบบ #บนกล้ามเนื้อ จะทำให้เกิดการลามของการอักเสบจนนำไปสู่การเกิดฝีในเต้านมและเกิดซิลิโคนอักเสบติดเชื้อได้
.
ปัญหาต่างๆ สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการผ่าตัดวางซิลิโคนไว้ในชั้น #ใต้กล้ามเนื้อ ครับ