"ขอประณามการใช้ความรุนแรงและการคุกคามประชาชนทุกรูปแบบ"
จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมในวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา พ่อบ้านลงทุนขอแสดงความเสียใจ และขอประณามการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นครับ
ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้คนไทยทุกคนลองเปิดใจเพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน นั่นคือกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่และเป็นอนาคตของชาติ กำลังส่งเสียงเพื่อเรียกร้องอะไรกับประเทศนี้
3 ข้อเรียกร้องสำคัญจากฝ่ายผู้ชุมนุม
1. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี
สาเหตุ : เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดิมทีนั้นเข้ามาบริหารประเทศจากการรัฐประหารเมื่อปี 2557 ในฐานะ คสช.(คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) การบริหารตลอด 4 ปีนั้นมุ่งสร้างความสงบ แต่การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ หรือแม้แต่คุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุนคนมีสิทธิได้รับนั้นกลับไม่สามารถตอบสนองได้ดีเท่าที่ควร
นอกจากนี้ในช่วงการเลือกตั้ง ประชาชนยังตั้งข้อสังเกตุต่อการขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่ากระบวนการแต่งตั้ง สว. ที่ยึดโยงกับ คสช. นั้นทำให้ผลของคะแนนที่ออกมาเกิดความไม่เป็นธรรม
2.เปิดวิสามัญรับร่าง แก้ไขรัฐธรรมนูญจากประชาชน
สาเหตุ : เนื่องจากประชาชนมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจัดตั้งขึ้นในรัฐบาลทหาร ทำให้บทกฏหมายนั้นไม่ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน แต่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแทน
3.ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง
สาเหตุ : ประชาชนต้องการให้จัดวางตำแหน่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น (มิใช่ล้มล้าง)
ยกตัวอย่างเช่น การยกเลิกกฏหมาย ม.112 ที่ห้ามหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เพื่อให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อกษัตริย์ และแสดงให้เห็นความมีพระหฤทัยกว้างขวางของพระมหากษัตริย์ในยุคแห่งประชาธิปไตยนี้ เป็นต้น
ข้อเรียกร้องข้างต้นแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงของคนรุ่นใหม่ที่หวังให้ระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่กำลังผิดเพี้ยนได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงพวกเขาเหล่านั้นพยายามเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพที่พวกเขาพึงได้รับอย่างเท่าเทียมเพียงเท่านั้น
การชุมนุมที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นการชุมนุมอย่างสันติที่สุดเท่าที่ชีวิตผมเคยพบเห็นมา และผมไม่คาดคิดว่ารัฐบาลจะตอบโต้ด้วยความรุนแรง และการคุกคามประชาชน ก่อนการเจรจาเสียด้วยซ้ำ
สิ่งที่ผมคาดหวังและเชื่อว่าคนไทยอีกหลายคนก็คาดหวังเช่นกัน นั่นคือการเจรจาพูดคุยบนหลักของเหตุผลระหว่างรัฐบาลและประชาชนเพื่อก่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่แท้จริง
รวมถึงหวังว่ากลุ่มคนที่เห็นต่างจะได้ลองทำความเข้าใจกับข้อเรียกร้องและเหตุผลด้วยความเป็นกลางที่สุด
#พ่อบ้านลงทุน
#WhatsHappeninginThailand
ความคิดเห็น
17 ต.ค. เวลา 09:46