ภาพที่แทนทุกความรู้สึก
ภาพที่ประชาชนโหยหาความเป็นประชาธิปไตย
มิใช่ล้มล้าง
หากเปิดใจรับฟังกัน
เราเพียงต้องการเห็นการพัฒนาและเติบโต
ของประเทศอย่างแท้จริง
ลาดพร้าวทรงพลัง
https://mobile.twitter.com/JjptTer/status/1317431423372963841
ความคิดเห็น
ลัดดา แมดขุนทด
ใช่ จริงของเด็กรุ่นใหม่ แค่การเมือง สว่นกษัตริย์ก็ยังเป็นที่เคารพอยู่เหนือสุดเช่นเดิม
23 ต.ค. 2020 เวลา 14:35
กิตติศักดิ์ รวีชุมเพชร
จากข้อความของประธานาธิบดี แอมานุแอล มาครง ที่ตอบกลับนักศึกษาที่ตะโกนใส่เขาว่า "หากวันใดคุณอยากเปลี่ยนแปลงใดๆในประเทศฝรั่งเศส ให้เริ่มด้วยการเรียนหนังสือให้จบ แล้วหางานทำเพื่อเลี้ยงดูตัวเอง จากนั้นค่อยทำ ในสิ่งที่คุณอยากทำ" "ฉันใดก็ดี ถ้าน้องๆทั้งหลาย อยากเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ประการแรก น้องต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองก่อนคือ เรียนให้จบ และมีงานทำ ในเวลานั้นน้องๆจะมีศักยภาพมากพอ ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงได้"...ดูเพิ่มเติม
18 ต.ค. 2020 เวลา 12:52
BestbookbyBadboy
เรียนจบ ซื้อบ้าน ผ่อนรถ ติดกับดักหนูถีบจักรก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว เด็กสมัยนี้บางคนฉลาดและเข้าใจกลไกนี้ดีมากๆครับ
18 ต.ค. 2020 เวลา 16:15
555227
Shutdown Dictatorship
18 ต.ค. 2020 เวลา 09:39