โปรตีนกินแค่ไหนถึงจะพอดีกับคนเป็นมะเร็ง TH-EN
How much protein does a cancer patient need per day?
โดย ภญ. กนกรัตน์ ไชยลาโภ (นกไดโนสคูล)
https://nokdinoschool.com/cancer-protein/
จากการที่หลายวันนี้นกเข้าสัมมนาออนไลน์ webinar ด้านมะเร็งศาสตร์หรือ Oncology ซึ่งก็เป็นความสนใจแต่เดิมเรื่องของกลไกเซลล์มะเร็ง และก็เป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องผู้ป่วยมะเร็งกับโปรตีนที่ต้องรับประทานในบทนี้
I got the idea for writing this topic when I have participated in the latest cancer webinars. It is also my favorite topic when I studied an advanced course of  pharmaceutical science.
ขอเริ่มจากความเข้าใจที่น่าจะมาจากความกังวลและบอกต่อกันมา ว่าการรับประทานโปรตีนจะทำให้เซลล์มะเร็งโตมากขึ้น ทำให้หลายคนจำกัดการกินโปรตีน ไม่กล้ากินโปรตีนเพราะกลัวว่าจะไปต่อต้านฤทธิ์ยาทำให้รักษามะเร็งไม่หายหรือทำให้มะเร็งลุกลาม
Many people worry about the quantity of protein eaten when they have been diagnosed with cancer. They believe that eating poultry, fish, meat, eggs may worsen existing cancer.
จริง ๆ แล้ว โปรตีน จำเป็นไหม
ที่จริงแล้วเราทุกคนไม่ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็ง ต้องได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอทุกวัน เพราะโปรตีนเป็นแหล่งของพลังงานที่สำคัญ ที่อวัยวะและเซลล์ต้องใช้ในการซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกาย
Basically, almost without exception needs adequate protein eating for cellular restoration throughout the body. Also, protein is one of the most essential nutrients for energizing body activities.
เซลล์เล็กๆน้อยๆทั้งหลายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าของเรา ต่างใช้โปรตีนถึงระดับ DNA พันธุกรรมในการซ่อมแซมตัวเอง และใช้ในการผลิตฮอร์โมนและสารตามธรรมชาติต่างๆ ที่พึงมี เพื่อคงการทำงานของระบบต่างๆให้สมดุล
Every cell throughout the body needs amino acids which are digested from various sources of proteins for cellular growth and repairment. The yield of protein digestion is also important for producing hormones maintaining body function.
https://nokdinoschool.com/cancer-protein/
เราๆท่านๆ โดยเฉลี่ยแล้วควรได้โปรตีน เท่ากับน้ำหนักตัว แล้วเปลี่ยนหน่วยจากกิโลกรัมเป็นกรัม
เช่น หนัก 50 กิโลกรัม ก็ควรได้โปรตีน 50 กรัมต่อวัน หนัก 70 กิโลกรัมก็ควรได้โปรตีน 70 กรัมต่อวัน
Basically, we should eat 1 gram of protein per kilogram body weight per day. For example, If your weight is 50 kilograms, you should eat protein 50 grams per day.
กรณีผู้ที่เป็นมะเร็ง : เซลล์มะเร็งนั้นจริงๆแล้วก็คือเซลล์ที่หลุดรอดจากกระบวนการทำให้ตายอย่างธรรมชาติหรือ apoptosis (อ่าน เอ-โพ-โท-สิส) เป็นเซลล์ที่ไม่มีวันตาย Never die เพราะหลุดรอดจากด่าน checkpoint ที่เปรียบเสมือนด่านตรวจ ประมาณว่ามีความพิการหรือ Over ต่างๆ เกิดขึ้นในเซลล์นั้นแต่ไม่ถูกทำลายไป จึงเกิด "ชุมชน" ของเซลล์ที่ไม่อาจควบคุมจำนวนได้ ในอวัยวะต่างๆสุดแท้แต่ว่าเกิดที่จุดไหน ซึ่งมีปัจจัยมากมายที่กระตุ้นให้ "เริ่ม" เป็นและยิ่ง "รุนแรง"ได้มากขึ้นเรื่อยๆ
และเมื่อขยายขนาดชุมชนมะเร็งไปมากขึ้น ก็กลายเป็นชุมชน "แออัด" แย่งกันกินกันใช้ นั่นก็คือ แย่งใช้พลังงานที่มาจากแหล่งสำคัญคือโปรตีนของร่างกายและออกซิเจน ซึ่งปกติแล้วต้องอาศัยเลือดเป็นตัวนำออกซิเจนไปเลี้ยง ชุมชนแออัดมะเร็ง จึงจำเป็นต้องมีท่อน้ำเลี้ยงก็คือกระบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่ metastasis เพื่อหล่อเลี้ยงอาหารให้เซลล์ที่ผิดปกตินี้เติบโตและลุกลามแพร่กระจายเข้าหลอดเลือดแล้วไปเป็นมะเร็งที่อวัยวะอื่นๆได้อีก
The cell cycle has error checkpoints for getting rid of the abnormal cell during cellular replication by apoptosis processing. If the mutant cells could escape this inspection, they may grow and multiply quickly as cancer tumors.
The larger of these abnormal cells is related to the more energy and nutrients needed for their survival.
Moreover, when aggressive cancer grows widely, it triggers the formation of novel blood vessels to support food and oxygen. This process is called metastasis. Then, when metastasis happens, it also increases the risk of invading other organs.
https://nokdinoschool.com/cancer-protein/
จากที่นกเล่าไป ท่านคงจินตนาการได้ว่าผู้ที่เป็นมะเร็งนั้น ย่อมต้องมีการใช้พลังงานมากขึ้น เพราะร่างกายต้องเลี้ยงมะเร็งที่เป็นเหมือนกับกาฝากหรือปรสิตที่แฝงอยู่ในตัวด้วย
.... ซึ่งถ้าจบเรื่องนี้เพียงตรงนี้ แล้วไปคุยกันเรื่องโปรตีน อาจทำให้ท่านเข้าใจไปว่า ..การกินโปรตีนจะยิ่งเพิ่มอาหาร เพิ่มพลังงานให้แก่เซลล์มะเร็งให้ยิ่งเติบโตได้...
ถึงเรารับประทานโปรตีนในระดับปริมาณธรรมดา กล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไป แปรรูปเป็นพลังงานให้กับเซลล์มะเร็งใช้เติบโตอยู่ดี และเซลล์มะเร็งก็มีพลังมาก อย่างที่ว่ามันเป็นเซลล์ ที่แบ่งตัวทวีคูณเพิ่มจำนวนประชากรได้อย่างมโหฬารในเวลาสั้นๆ ถ้าได้ปัจจัยกระตุ้น เช่น ฮอร์โมนความเครียด อาหาร สารอนุมูลอิสระ ที่เป็นตัวกระตุ้น ขึ้นกับชนิดของมะเร็ง
Cancer patients who undergo the medical treatment should eat adequate amounts of protein for energy and nutrient restoration. The patients and also the care keepers should realize that the quality and quantity of meat, poultry, fish, eggs and vegetable proteins are so necessary.
There are multifactorial factors exacerbating the violence of cancer depending on its type such as UV light, abnormal hormonal cycles, stress, inappropriate diets, chemical and harmful substances from foods and environments.
Thus, annual screening for early cancer detection should be concerned.
นี่จึงเป็นเหตุผลที่มีคำแนะนำว่าควรตรวจคัดกรองมะเร็งทุก 6 เดือนถึง 1 ปีตามประวัติครอบครัวที่มีความเสี่ยงและอายุ
เช่น อายุ 40 ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม อายุ 50 ปีขึ้นไปตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่ถ้ามีญาติพี่น้อง ฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่เป็นมะเร็งชนิดใด ต้องศึกษาข้อมูลเพื่อตรวจให้บ่อยและเร็วขึ้น เพื่อให้พบตั้งแต่เนิ่นๆจะได้รีบจัดการ
Many studies reveal that some types of cancer are related to age and gender. For example, the women 40 and older should be screened for breast cancer. The screening of prostate gland cancer is suggested in 50 up men.
However, if you have a family history of cancer, you must undergo early screening.
https://nokdinoschool.com/cancer-protein/
ใช้ยารักษามะเร็งอยู่ กินโปรตีนแค่ไหนดี?
ในผู้ที่เป็นมะเร็ง เมื่อรักษาด้วยยาเคมี รังสี ยาเฉพาะจุด และอื่นๆ เท่ากับมีตัวช่วยในการชี้เป้าจัดการพิฆาตที่เซลล์มะเร็ง (เป็นหลัก) ซึ่งจะมีความจำเพาะเจาะจงแค่ไหนขึ้นอยู่กับกลไกของแต่ละยา และยังต้องขึ้นกับผลการตรวจร่างกายของคนไข้ว่ามีตัวรับหรือ receptor ที่ตอบสนองกับยาชนิดไหน หรือโอกาสในการกลับเป็นซ้ำบ่อยเมื่อมี receptor บางอย่างอีกด้วย ซึ่งทางการแพทย์จะใช้ดุลยพินิจเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดกับคนไข้แต่ละราย
ในเมื่อเซลล์มะเร็งกำลังอยู่ในกระบวนการถูกพิฆาตด้วยยา ก็ยิ่งสบายใจได้ว่าการทานโปรตีนเท่ากับไปฟื้นฟูสิ่งที่ร่างกายสูญเสียไปเพื่อเคยหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็งแต่เดิมและ ช่วย Boost ร่างกายให้ระบบต่างๆทำงานได้ดีขึ้น
ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่าการใช้ยามะเร็งจะมีผลข้างเคียงซึ่งมากหรือน้อยขึ้นกับชนิดของยา ความจำเป็นที่ต้องเลือกใช้ยานั้นๆเพราะการตอบสนองของคนไข้หรือผลตรวจแลปที่แต่ละคนแตกต่างกัน แม้แต่คนเป็นมะเร็งที่เดียวกันและใช้ยาเหมือนกัน ยังให้อาการข้างเคียงที่แตกต่างกันด้วย
Currently, there are various approaches to treating cancer such as chemotherapy, radiation, targeted therapy, immunotherapy, etc. The combinations of these therapies are also handled for increasing the effectiveness.
There are different benefits and risks involving types of cancer therapies. Thus, the physicians will check the specific type and stage of cancer for choosing the suitable cancer treatment.
However, cancer therapies have diverse unwanted side effects. Even the same treatment in the same cancer could present different adverse effects.
แต่โดยทั่วไปแล้ว มันมีผลอย่างชัดเจนต่อระดับของเซลล์เม็ดเลือดขาว อันเนื่องจากยามะเร็งโดยทั่วไปจะไปมีผลต่อการกำจัดเซลล์ที่เติบโตเร็วโดยธรรมชาติ เช่น สเต็มเซลล์ในไขกระดูกที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ ทั้งเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ฯลฯ เรียกได้ว่าเป็นอาการข้างเคียงจากการใช้ยา Adverse reaction หรือเป็นผลพลอยได้ "ด้านลบ" ที่ได้รับไปด้วย
ซึ่งก่อนจะรักษาด้วยยามะเร็งในรอบต่อไป เจ้าหน้าที่จะต้องเจาะเลือดวัดปริมาณเม็ดเลือดขาวของคนไข้เสมอ โดยไปเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ที่หวังใจว่าจะไม่ต่ำกว่านั้น เพราะเป็นตัวชี้ในเบื้องต้นได้ว่าผู้ป่วยมะเร็งแข็งแรงพอที่จะรับยามะเร็งในรอบที่กำลังจะให้หรือไม่ ยิ่งแข็งแรงจนรับยามะเร็งได้ตามแผนการรักษาเท่าไหร่ โอกาสที่จะพิชิตมะเร็งได้ก็ยิ่งดีขึ้นด้วย
The target of all chemotherapy is killing the cells which have fast-growing rates. Anyway, besides the cancer cells, various normal cells such as hair follicle, skin, bone marrow cells, cells in the gastrointestinal (GI) tract are killed. So, hair loss, GI irritation, anemia, weakness, high risk of infections are normally following side effects of interval chemotherapy treatment.
Seriously, the depletion of white blood cell (WBC) counts is related to the risk of fatal bacteria infection. For this reason, the technicians always check the level of blood components prior to the next chemotherapy.
If the number of WBC counts is in the normal range, the procedure is permitted. Moreover, if the chemotherapy is always processed on a physician's scheduled plan, it means the effectiveness of cancer elimination.
จึงสรุปได้ว่า ไม่ต้องกลัวการรับประทานโปรตีนจะทำให้เซลล์มะเร็งยิ่งโต ตรงกันข้าม หากรับประทานโปรตีนน้อยเกินไป จะเกิดภาวะทุพโภชนาการ ร่างกายไม่แข็งแรง ภูมิต้านทานตก เม็ดเลือดขาวต่ำ ทำให้รับยามะเร็งไม่ได้ และต้องพ่ายต่อเซลล์มะเร็งด้วยสุขภาพที่ไม่แข็งแรงของคนไข้เอง ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อน หรือการบกพร่องของอวัยวะต่างๆตามมา
Protein consumption does not exacerbate the severity of existing cancer. Conversely, it is really needed for cancer patients who undergo chemotherapy treatment. The protein malnutrition worsens their health followed by delayed chemotherapy. It also increases the risk of serious bacterial infections and advanced organ impairments.
https://nokdinoschool.com/cancer-protein/
ขออนุญาตเน้นย้ำอีกครั้งว่า ผู้ป่วยมะเร็งควรรับประทานโปรตีน ให้ได้เพียงพอ อย่างน้อยตามเกณฑ์ 1 คูณน้ำหนักตัว (หน่วยเป็นกรัม) ในทุกวัน ยกเว้นแต่มีข้อจำกัดพิเศษเฉพาะราย เช่น คนไข้โรคไตเรื้อรังบางระยะ ซึ่งแพทย์ จะต้องแจ้งแก่คนไข้นั้นๆ แน่นอน
The basic protein consumption is usually 1 gram per kilogram body weight. However, it depends on the specific pathology that the physicians recommend for individual patients. For example, the person with chronic kidney disease (CKD) in stage 4-5 should consume 0.4-0.8 gram/kg/day of protein.
เทียบโปรตีนที่ต้องรับประทานให้ชัด ๆ จับต้องได้!
มาถึงส่วนที่ว่าแล้วจะต้องกินยังไง ในรูปธรรม รู้แล้วว่าต้องกินในสัดส่วนตัวเลขเท่านี้ แต่จะต้องกินหมูเห็ดเป็ดไก่ยังไงถึงจะให้ได้โปรตีนตามที่ว่า ผู้ป่วยมะเร็งมักได้รับคำแนะนำให้กิน โปรตีนจากไข่ขาว เพราะเป็นแหล่งของโปรตีนธรรมชาติที่ราคาถูกและคุณค่า
Egg is usually recommended for cancer patients because it is cheap and easy to cook in various menus. Anyway, there are other good sources of protein which cancer patients could consume every day. I compare their protein quantity as shown below.
ทั้งนี้ในไข่ไก่ 1 ฟอง 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นเปลือกไข่เสีย 10 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลืออีก 90 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นไข่ขาว 60% และไข่แดง 30%
ไข่ไก่เบอร์ 0 เป็นไข่ไก่ที่ฟองใหญ่ที่สุด รองลงมาคือเบอร์ 1 จะมีปริมาณไข่ขาวไข่แดงไม่เท่ากัน โดยทั่วไปไข่ที่เป็นเบอร์หนึ่ง 1 ฟองจะให้โปรตีน 7 กรัม และถ้าจะเอาแต่ไข่ขาวกินก็จะได้โปรตีนประมาณ 3-4 กรัม
Egg consists of three main parts, shell (10%), egg white (60%) and egg yolk (30%). They are sold in different sizes, which is size 0, the biggest size, is the most expensive. Basically, the large egg contains 7 grams of protein, 4 gram is coming from egg white and 3 gram from egg yolk.
เป็นมะเร็ง  ต้องกินทั้ง ไข่ขาว ไข่แดง ไหม?
เราต้องควบคุมไม่ให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงด้วย จึงจำกัดการกินไข่แดงแค่วันละ 1 ฟอง
นั่นก็คือถ้าตอกไข่ 4 ใบ เอาไข่แดงออก3 ให้เหลือไข่แดงแค่ใบเดียว กับไข่ขาวอีก 4 ใบ ทำเป็นไข่ตุ๋นหรือไข่น้ำที่เหลวหน่อยอุ่นน้อยๆ เพื่อกระตุ้นความอยากอาหารให้คนเป็นมะเร็งรับประทานได้ อย่าเติมรสชาติให้เผ็ดเปรี้ยวรสจัด เพราะจะแสบระคายเคืองทางเดินอาหาร ตั้งแต่เยื่อบุภายในปาก ลิ้น หลอดอาหาร ลงไปถึงกระเพาะลำไส้ได้
One egg yolk contains almost 200 milligrams of cholesterol, on the other hand, the egg white does not have cholesterol at all. The person who has been diagnosed with cancer and hyperlipidemia can safely consume one egg yolk and four egg white daily.
The simple egg menu for cancer patients is the poached and steamed eggs which are added 1-2 cup of water for softening its texture. Anyway, be careful to not over add spicy additives because it can cause painful irritating in the digestive system.
https://nokdinoschool.com/cancer-protein/
คำนวณ โปรตีน กินอะไรกี่ขีด?
ถ้าน้ำหนักตัว 50 กิโลกรัม ไข่ไก่ 1 ใบให้ไข่ขาวเท่ากับโปรตีน 3 กรัม นั่นก็คือ ต้องกินวันละ 50 หาร 3 = 17 ฟอง นี่ไม่ใช่ปริมาณที่มากเกินไป นี่คือปริมาณที่สมควรได้รับ หากไม่ได้รับโปรตีนจากแหล่งอื่นเลย เช่น ไม่กินเนื้อหมูเนื้อไก่ หรือโปรตีนถั่ว นมถั่วเหลือง หรืออาหารทางการแพทย์เสริม
ไหนมาลองดูกันสิว่าเรานอกจากไข่ไก่แล้วจะมีโปรตีนจากแหล่งไหนที่ให้ได้ ทัดเทียมกันบ้าง โดยเป็นปริมาณที่ควรกินต่อ 1 วัน [อิงกับผู้เป็นมะเร็งที่น้ำหนัก 50 กิโลกรัม ควรได้โปรตีนเท่ากับ 1 คูณ น้ำหนักตัวหน่วยเป็นกรัม ก็คือ 50 กรัม]
If the weight of a cancer patient is 50 kilograms, he could consume 17 egg white per day (calculated by dividing 50 by 3) when eggs are the only source of protein.
The other sources containing different amounts of protein are shown below.
@อกไก่ไม่ติดมัน หนัก 1 ขีด (เท่ากับ 100 กรัม) จะให้โปรตีน 23 กรัม ก็คือต้องกินอกไก่วันละ 2 ขีด+
@สันในหรือสันนอกหมู 1 ขีดให้โปรตีน 21 กรัม เท่ากับต้องกินวันละ 2 ขีดครึ่ง
@ ปลาดอลลี่สีขาวเนื้อนุ่ม 1 ขีดให้โปรตีน 13 กรัม เท่ากับต้องกินวันละเกือบสี่ขีด
@ กุ้ง 1 ขีด ให้โปรตีน 20 กรัม เท่ากับต้องกินวันละ 2 ขีดครึ่ง
@เต้าหู้ 1 ขีด ให้โปรตีน 8 กรัม เท่ากับต้องกินวันละ 6 ขีดกว่า
@ถั่วเหลือง 100 กรัม ให้โปรตีน 36 กรัม เท่ากับควรกิน1 เกือบ 1 ขีดครึ่ง (ต้องปรึกษาแพทย์กรณีคนที่เป็นมะเร็งเต้านม ประเภทที่มีผลแล็ป ER positive หรือ estrogen receptor เป็นบวก เพราะเป็นโปรตีนที่มีฤทธิ์เลียนแบบฮอร์โมนเอสโตรเจน ไปจับกับรีเซฟเตอร์ERนี้ ทำให้เป็นตัวกระตุ้นมะเร็งได้)
โดยน้ำหนักที่ว่ามา คือน้ำหนักตอนเป็นของดิบ ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทำความร้อนให้สุก (น้ำหนักจะเปลี่ยนแปลงไป)
The protein contents (grams) from 100 grams of raw products are shown below.
The suggested protein consumption is suitable for cancer patients who have only one source of protein.
Chicken breast contains 23 g of protein. ⇒ It should be consumed more than 200 g per day.
Pork tenderloin or sirloin contains 21 g of protein ⇒ It should be taken in about 250 g per day.
Dory fish contains 13 g of protein ⇒ It should be eaten at least 400 g per day.
Prawn contains 20 g of protein ⇒  It should be consumed 250 g per day.
Tofu contains 8 g of protein ⇒ It should be eaten 600 g/day.
Yellow beans contain 36 grams of protein ⇒  It should be consumed 150 g per day.*
*The suggested quantity should be permitted by the physicians in case of ER (estrogen receptor)-positive breast cancer patients. Because the phytoestrogens in yellow beans may worsen them.
https://nokdinoschool.com/cancer-protein/
ในผู้ป่วยมะเร็ง ต้องระวังปัญหาคลื่นไส้อาเจียน ควรรับประทานยาแก้อาเจียนที่แพทย์ให้ และดื่มน้ำขิงจิบบ่อยๆช่วยด้วย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีความรู้สึกเบื่ออาหารหรือเครียดจัด เกลียดการรับประทานอาหารเมื่อถึงเวลา เนื่องจากรู้สึกระคายเคืองทรมานในช่วงเวลาที่รับประทานอย่างมาก
Vomiting is the most common occurrence after chemotherapy. It can be relieved by prescribed anti-nausea medications and drinking warm ginger water.
จำเป็นที่ผู้ดูแลเองผู้ป่วย ซึ่งมักเป็นคนในครอบครัว ที่ต้องหมั่นให้กำลังใจผู้ป่วย และขณะเดียวกันก็ต้องรักษากำลังใจตัวเองให้ดีด้วย
ในเรื่องของอาหารประเภทโปรตีน ต้องหมั่นปรับเมนูใส่วัตถุดิบต่างๆตามที่คนไข้ต้องการรสชาติของอาหารบ้างในบางครั้งเช่น ผัดกระเพรา ผัดใบโหระพา ต้มยำ แต่ทำให้มีรสชาติอ่อนและเพิ่มความนุ่มด้วยการตุ๋นหรือใส่น้ำ ทำด้วยการนึ่งเข้าไปช่วย
Family caregivers can improve the well-being of cancer patients by cooking suitable meals. The little spicy foods appear more delicious. Anyway, adding extra liquid for diluting the spicy taste is considerable.
ค่าแลปเลือด ที่ขึ้นกับการกิน โปรตีน
สิ่งที่บ่งบอกได้ว่าโปรตีนที่ให้นั้นเพียงพอหรือยังกับผู้ป่วยมะเร็งคนนั้นๆในช่วงเวลานั้นๆ ก็คือค่าแลปผลเจาะเลือดโดยดูที่ตัวเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดง
@เม็ดเลือดแดง ดูที่ค่า Hb ที่ย่อมาจาก Haemoglobin ควรมีค่ามากกว่าเลข 10 ขึ้นไป หน่วยกรัมต่อเดซิลิตร (g/dl)
@ เม็ดเลือดขาว มีหลายชนิด สำหรับคนเป็นมะเร็งที่ต้องทำคีโม เน้นดูที่ค่านิวโทรฟิล Neutrophil ที่ควรได้มากกว่า 1,500 [1,500-1,800 เซลล์ต่อไมโครลิตร]
The simple technique which confirms that the cancer patient is ready for undergoing the next chemotherapy treatment is a blood test screening. The number of red blood cells (RBCs) and white blood cells (WBCs) counts are considerable.
- The number of haemoglobin (Hb) which infers the quantity of RBCs should be more than 10 g/dl.
- The amount of neutrophils which is an important type of WBCs should be more than 1,500 - 1,800 cells/microliter.
หากเราดูจากผลตรวจแลปจากการเจาะเลือด ค่านิวโทรฟิลมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปริมาณเม็ดเลือดขาวทั้งหมด สามารถคำนวณได้ ดังนี้
เช่น ค่าเม็ดเลือดขาวทั้งหมด White cell count = 5.23 x 10 ยกกำลัง 3 = 5,230 (หน่วยเซลล์ต่อไมโครลิตร)
ค่า Neutrophil ที่วัดได้ เท่ากับ 48.7เปอร์เซ็นต์
ดังนั้นปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลของคนนี้เท่ากับ
5,230 คูณ 48.7 หาร 100 = 2,547 เซลล์ต่อไมโครลิตร
The laboratory results are usually reported as the differential or percentage of neutrophils compared to the overall WBCs.
However, we can calculate easily as the example below.
If the overall white blood cell count is written as 5.23 x 10*3 (5.23 multiplied by 10 to the power of 3), it is equivalent to 5,230 cells/microliter (cells/uL).
Percentage of neutrophils in white blood cells is 48.7%.
Thus, the amount of neutrophils is 5,230 x 48.7 / 100 = 2,547 cells/microliter.
The laboratory results sometimes show the data of neutrophil as percentage compared to the whole white blood cells. Don’t worry, you can calculate it easily as in this example.
If the overall white blood cells count is 5.23 multiply by 10 to the power of 3 = 5,230 cells/microliter.
The percentage of neutrophil is 48.7%.
Thus, the neutrophils are 5,230 x 48.7 / 100 = 2,547 cells/microliter.
ถามว่าวัดได้เท่านี้แล้วสามารถทำคีโมได้ไหม?
ได้ เพราะมากกว่า 1,500 ตามเกณฑ์ที่บอกไปแล้ว [1,500-1,800 เซลล์ต่อไมโครลิตร]
Is this well enough to proceed with the scheduled cancer chemotherapy?
YES! because this calculated result is more than the minimal level of neutrophils. (1,500 - 1,800 cells/microliter)
https://nokdinoschool.com/cancer-protein/
จากที่กล่าวมา คงทำให้ท่านได้เห็นความต่อเนื่อง ว่าการกินโปรตีนจากไข่หรืออาหารประเภทอื่นให้ได้ตามสัดส่วนที่กล่าวมา สำคัญต่อการวัดผลเลือดก่อนจะให้ยามะเร็งอย่างไร
The adequate amount of protein is very important during cancer chemotherapy treatment. Even though the surgery, chemotherapy and radiation is performed, the extra protein consumption is needed for wound healing.
เบื่อกินไข่ ทำยังไงดี?
กรณีที่ไม่สามารถกินไข่ขาวที่มาจากการตอกไข่ด้วยตัวเราเองได้ ด้วยความเบื่อ หรือมีความยุ่งยากลำบากในการดูแลหุงหาอาหาร
ก็มีช้อยอื่นให้เลือกคือ แคปซูลไข่ขาว หรือไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์ ก็ต้องเทียบอัตราส่วนตามข้างฉลากให้ดีว่าต้องกินเท่าไหร่จึงจะได้ปริมาณเท่ากับที่เราต้องการ
Eggs are the ultimate healthy food for cancer patients but sometimes can be quite boring. Nowadays, there are many types of egg white which can be eaten more easily such as egg white powder containing capsules and pasteurized liquid egg whites. They are favorable for both older adults and cancer patients.
แล้วก็ต้องเลือกคุณภาพบริษัทที่น่าไว้วางใจด้วย เพราะอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังมากก็คือการเจือปนของสารเคมีหรือสารไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลล่า ที่แม้แต่การกินไข่ลวกก็ยังไม่แนะนำ เพราะจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายในผู้เป็นมะเร็ง จากเชื้อโรคเจือปนที่มันไม่ผ่านกระบวนการทำให้ตายเสียก่อน
Aside from calculating protein in fresh foods by yourself, you could find out the amount of protein in the Nutrition Facts label of instant foods to consume properly.
In addition, Salmonella is a dangerous foodborne microbial which is contaminated in the bad process. Even the undercooked or raw meats and eggs may contain it.
So, besides the quantity of protein, good manufacturing and proper food handling is very important for cancer patients.
ในทางการแพทย์เภสัชกรและนักโภชนาการจะต้องมีการประเมินคนไข้ มะเร็งถึงภาวะโภชนาการ ใช้ค่าที่เรียกว่า SGA ย่อมาจากคำว่า Subject Global Assessment ดังแบบพอร์มในลิงค์นี้ SGA Tool EN BKWT_2017.pdf (nutritioncareincanada.ca) เพื่อประเมินว่า คนไข้คนนั้นได้รับปริมาณอาหารรูปแบบปกติที่กินเคี้ยวได้เพียงพอไหม หรือจำเป็นจะต้องชงโปรตีนอาหารทางการแพทย์ให้
Generally, physicians, pharmacists and nutritionists cooperatively work for evaluating the nutritional status of cancer patients by the Subject Global Assessment or SGA nutrition assessment The SGA form contains 16 subjects of clinical evaluation such as the dietary intaking, weight changing, physical examination and adverse reaction symptoms which has shown in this following link.
SGA Tool EN BKWT_2017.pdf (nutritioncareincanada.ca)
อย่างคนทั่วไป เราจะประเมินค่า BMI ที่แปลว่าที่บอกถึงความอ้วนผอม เอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูง (เป็นเมตร) ยกกำลัง 2
ผู้ที่เป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษา ทางการแพทย์ด้วยยาพิชิตมะเร็งเทคนิคต่างๆ BMI เป็นเพียง 1 ใน 16 ประเด็นของ checklist ใน SGA
เช่น หนัก 55 กิโลกรัมสูง 165 เซนติเมตร
ค่า BMI เท่ากับ 55 หาร (1.65 ยกกำลังสอง) = 55 / 2.7225 = 20.2
Body Mass Index (BMI) calculation is useful for obesity evaluation. It is also used as one of 16 subjects for SGA nutrition assessment.
If your weight is 55 kilograms, your height is 165 centimeters, your BMI is calculated as follows :
55 / 1.65*2 = 20.2 (the weight of 55 kgs divided by the square of height 1.65 m)
Your BMI score is 20.2 .
ถ้าอยู่ใน เกณฑ์ 18.5 ถึง 24.9 คือปกติ สุขภาพดี
น้อยกว่านี้คือผอมไป อาจเป็นโรคขาดสารอาหารหรือโลหิตจางได้
แต่ถ้า BMI มากกว่าช่วงปกติ จะเป็นภาวะน้ำหนักเกินจนถึงระดับอ้วนขั้น 1 2 3 และยิ่งอ้วนมาก ก็ยิ่งสัมพันธ์กับโรคที่บั่นทอนสุขภาพแบบไม่ติดต่อ หรือที่เรียกว่าโรคกลุ่ม NCDs อันย่อมาจาก Non-communicable diseases เช่น โรคหัวใจ ความดัน ไขมันในเลือดสูง และมะเร็งหลายชนิด
If your BMI is between 18.5 - 24.9, it means that you have a healthy weight in relation to your height.
If your BMI is 25.0-30.0, you are overweight. If your BMI is greater than 30.0, you falls in obese status.
If you falls in between overweight and obese, you also have a high risk of NCDs or Non-communicable diseases such as heart diseases, diabetes, hyperlipidemia, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease and most cancers.
On the other hand, if your BMI is less than 18.5, you are underweight. The underweight status may be related to nutritional-deficiency anemia and   eating disorders such as anorexia nervosa.
จะเห็นได้ว่าในส่วนของคนไข้ก็ต้องดูแลตัวเอง ส่วนของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ก็ต้องลงลึกในเรื่องรายละเอียด และต้องทำงานหนักตามหน้างานบทบาทของตัวเอง
เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดในการรักษาคนไข้แต่ละราย และยังเก็บข้อมูลนี้สะสมเพื่อเอาไปวิเคราะห์ในระยะยาว สำหรับการพัฒนาเทคนิคทางการรักษา รวมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของคนไข้มะเร็งให้ดียิ่งขึ้นต่อไป อุดรอยรั่ว ทำปัญหาให้จางลงเพื่อให้คนไข้ไม่ได้แค่มีอายุยืนยาวขึ้น แต่ต้องมีความสุข สบายตัว สบายใจกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันมากขึ้น
นกคิดว่าคงได้เวลาที่จะยุติบทความนี้แล้วท่านที่อ่านคงได้รับประโยชน์ทั้งหลักการและการเอาไปปฏิบัติดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรง รวมถึงเข้าใจในวิถีของการดูแลตัวเองของผู้ที่เป็นมะเร็ง ช่วยดูแลกันและกันได้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยตระหนักถึง ความจำเป็นของการได้รับโปรตีนที่เพียงพอเหมาะสม เลือกจากแหล่งที่คุ้มค่าเงินและปลอดภัยมากขึ้น
Cancer patients should always have a positive attitude for having the strength and the will to live. The family member-caregivers could provide care and support in various ways for improving the patient’s quality of life.
Also, the medical personnel attempt to develop novel strategies for most effective cancer treatment further.
ภญ. กนกรัตน์ ไชยลาโภ (นกไดโนสคูล)
💎ติดต่องาน 💌E-mail : contact@nokdinoschool.com🌸
ทีมเภสัชพี่นก
ท่านสามารถอ่านเรื่องมะเร็งได้อีกหลากหลายประเด็น จาก ไดโน ซีรีส์ : มะเร็ง The Cancer นะคะ
Background photo created by kues - www.freepik.com

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
24 ถูกใจ
114 เพชร
7 แชร์
1.1K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 24
    โฆษณา