เรื่องของกุ
เรื่อง​ที่​1
กุเกลียดธนาคาร...
แม่และน้าของผมอยากได้เงินแต่ไม่รุ้จะเอามาทำอะไร
น้าเคดิดดีเลยได้เปนคนกุ้ โดยการโอนบ้านผมเป็นชื่อน้า​ แล้วให้น้ากุ้... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา