มีบัญชีอยู่แล้ว?
มาในรูปแบบการถืออำนาจโดยครอบครัวกลุ่มเดียว ♥️
"ไม่ยากหรอกที่จะนึกภาพว่าทำไม สัญญาประชาคมจึงทำให้ผู้มีอำนาจในเจนิวาโกรธ ในทางทฤษฎีนครนี้เป็นสาธารณรัฐ และสัญญาประชาคมก็เป็นหนังสือที่ชื่นชอบรัฐบาลแบบสาธารณรัฐอย่างเข้มข้น แต่ในทางปฏิบัติเจนิวาเป็นการปกครองของชนชั้นสูงที่สูงอายุ (gerontocracy) ตกอยู่ใต้อิทธิพลของสองสามครอบครัว นับว่าเป็นตัวอย่างที่รุสโซ่วิจารณ์ว่าเป็น... อ่านต่อ
    Just Read It แค่อ่านมันส์
    เป็นบทความแรกของเพจเขาเลยนะนิ