2 พ.ย. 2020 เวลา 11:52 • ไลฟ์สไตล์
งามชม้าย ชายตาแล
งามยิ่งแม่ เฉิดฉันท์
งามใดไม่ เทียมเท่าทัน
งามแจ่มจันทร์ ฉันท์ฉาย
..........
งามแสงส่อง สว่างหล้า
งามจับตา หาเทียมเหมือน
งามบาดจิต ย้ำเตือน
งามดวงเดือน เด่นเดียว
...........
#ฉันท์ฉาย
Thanks like love comments all fc @min Rookie
Repost#Postในความทรงจำ#Top click on fb fanpage
เต่าน้อย ออนทัวร์
งามแท้ หยั่งถึงจริงๆ