มีบัญชีอยู่แล้ว?
10 เหตุผลที่ควรลงทุนในเวียดนาม – ตอน 2
เวียดนามเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เวียดนามเป็นฐานการลงทุนที่บริษัทต่างชาติต่างให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นจุดหมายทางการลงทุนที่สร้างกำไรให้นักลงทุนต่างชาติได้มากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก โดยบทความ “10 เหตุผลที่ควรลงทุนในเวียดนาม ตอน 2” เป็นบทความต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว และเป็น 'บทสรุป' เหตุผลว่า ทำไมคุณถึงควรเลือกเวียดนามเพื่อการลงทุนของคุณอนาคต
6. มีโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจระดับโลก
โครงสร้างพื้นฐานการทำธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมได้ สำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจของเวียดนาม นับว่ามีพัฒนาการที่ดี เนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกฎหมายธุรกิจต่อเนื่อง ทั้งการลดขั้นตอน ลดความซับซ้อนการทำธุรกิจ ตลอดจนสร้างความโปร่งใสทางธุรกิจ เพื่อเอื้อให้เกิดการแข่งขันในประเทศ
– ระบบคมนาคมที่เชื่อมต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมในเวียดนาม ประกอบด้วย ถนน ทางหลวง ทางรถไฟ ท่าเรือ และสนามบิน โดยปัจจุบันเวียดนามมีสนามบินพาณิชย์ 21 แห่ง และสนามบินนานาชาติ 10 แห่ง เป็นจุดเชื่อมกับจุดหมายปลายทาง 41 แห่งทั่วโลก ทั้งประเทศในอาเซียน และประเทศอื่น ๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรเลีย เป็นต้น
การเดินทางทางบก เวียดนามมี National Road System สามารถเดินทางไปได้ทุกที่ในประเทศ ผ่านรถขนส่งสาธารณะและรถแท็กซี่ ผ่านแพลตฟอร์มให้บริการมอเตอร์ไซค์และแท็กซี่ “Xe Om” ที่รองรับการเดินทางของชาวเวียดนาม นักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้หากนักลงทุนต้องการเดินทางไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เช่น จีน กัมพูชา ลาว สามารถเดินทางโดยรถยนต์ รถประจำทาง หรือรถไฟได้เช่นกัน การเดินทางในประเทศและรอบ ๆ ประเทศเพื่อนบ้าน จึงค่อนข้างสะดวก
ส่วนการเดินทางทางน้ำ ทำเลที่ตั้งของเวียดนามก็มีภูมิรัฐศาสตร์อันได้เปรียบ มีท่าเรือน้ำลึกที่ใช้ติดต่อการค้ามาตั้งแต่อดีต ทำให้ปัจจุบันเวียดนามเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า โดยในปี 2557 ปริมาณการขนส่งสินค้า Saigon Port สูงถึง 109 ล้านตัน ในขณะที่ Hai Phong Port มีมากกว่า 55 ล้านตัน
– สวนอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจ และ Hi-Tech Parks ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เวียดนามมีพื้นที่อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งการประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม และการค้า เช่น การส่งออก โดยธุรกิจเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนโยบายส่งเสริมการลงทุนทางภาษี และนโยบายสนับสนุนการลงทุนที่ไม่ใช่ภาษี ล้วนเป็นนโยบายจูงใจการลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งในปัจจุบันเวียดนามมีสวนอุตสาหกรรมประมาณ 256 แห่ง และเขตเศรษฐกิจ 20 แห่ง นอกจากนี้มี Hi-Tech Parks 3 แห่ง ในฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้ และดานัง
7. ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
เวียดนามมีทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์ ทั้งพื้นที่ป่าเขตร้อน น้ำมันก๊าซ ถ่านหิน และแหล่งแร่ต่าง ๆ จึงเป็นแหล่งผลิตที่น่าสนใจในสายตานักลงทุนกลุ่มบริษัทสำรวจระหว่างประเทศ แต่ด้วยปัญหา “Resource Curse” หรือภาวะคำสาปทรัพยากร ที่ World Bank จำกัดความว่า หมายถึงประเทศที่มีทรัพยากรสมบูรณ์ แต่ประชากรในประเทศไม่ได้อยู่ดีกินดี กลับมีคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำกว่าประเทศที่ทรัพยากรทางธรรมชาติไม่พร้อม ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศ
ดังนั้นความขัดแย้งทางการเมืองของเวียดนามในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงพยายามเปลี่ยนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มแทน เพื่อปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมภายในประเทศให้เข้มงวดมากขึ้น
ทั้งนี้ในส่วนของทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกไว้ 4 แห่ง ประกอบด้วย Hue Imperial City, Phong Nha – Ke Bang Cave, Hoi An Ancient Town และ My Son Sanctuary ซึ่งสถานที่เหล่านี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม มอบประสบการณ์การเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวด้วยมุมมองใหม่ๆ จากอารยธรรมที่มากกว่า 1,000 ปี
8. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง
สมัยก่อนเมื่อพูดถึงเวียดนาม อาจจะนึกถึงการทำสงครามและการทำลายล้าง เนื่องจากบริบทในอดีต ความไม่สงบทางการเมืองเกิดขึ้นทั่วโลก แต่ปัจจุบันภาพความรุนแรงเหล่านั้นค่อย ๆ เปลี่ยนไป เวียดนามมีเสถียรภาพการเมืองมากขึ้น พร้อม ๆ กับการปรับปรุงกฎระเบียบเอื้อต่อการทำธุรกิจ การเปิดประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ การออกนโยบายส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ยิ่งสถานการณ์การเมืองของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียที่ยังไม่มีความแน่นอน เช่น ในประเทศจีน อินโดนีเซีย ไทย ทำให้นักลงทุนตัดสินใจย้ายฐานการผลิตและการลงทุนไปเวียดนามเพิ่มมากขึ้น
โดยในรายงาน The World in 2050 ของ HSBC ที่เผยแพร่ในปี 2555 ระบุว่า เวียดนามติดอันดับ 7 ใน 10 จุดหมายปลายทางในการลงทุนระยะยาวที่ดีที่สุด ขณะเดียวกัน UNCTAD ยังจัดให้เวียดนามเป็น 1 ใน 10 ประเทศกลุ่มเอเชียกำลังพัฒนา ที่ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนมากที่สุดในปี 2555 และ 2556 ตามลำดับ
นอกจากนี้ในรายงานการสำรวจ ของ The American Chamber of Commerce in Singapore (AmCham Singapore) ชี้ว่าในตลาดการลงทุนของสหรัฐอเมริกา เวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจ เป็นอันดับ 2 รองจากอินโดนีเซีย โดยทาง AmCham Singapore ให้เหตุผลว่าเวียดนามมีข้อได้เปรียบจากความพร้อมตลาดแรงงาน ต้นทุนต่ำ และสภาพแวดล้อมในเชิงมหภาค ที่เอื้อต่อการลงทุนจากต่างชาติ
9. ความเป็นอยู่ของเวียดนาม
ยิ่งเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตขึ้น ค่าครองชีพและคุณภาพชีวิตของชาวเวียดนามก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยจะเห็นว่าหลังมีการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของคนเวียดนามก็เพิ่มขึ้น เช่น โรงแรมและรีสอร์ทระดับ 5 ดาว ศูนย์การแพทย์ชั้นหนึ่ง ห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์ สนามกีฬา เป็นต้น
การใช้ชีวิตแบบกระฉับกระเฉงของคนยุคสมัยปัจจุบัน ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม ตามวัฒนธรรมที่มีอายุกว่า 1,000 ปีได้อย่างลงตัว ในเมืองใหญ่ ๆ เช่น โฮจิมินห์ซิตี้ ดานัง ฮานอย จะเห็นผู้คนดื่มด่ำกับการเข้าสังคม การหาเพื่อนใหม่ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือในชนบทผู้คนใช้ชีวิตอย่างสมถะ ตามแนวทางการใช้ชีวิตที่เลือก
10. เรื่องราวความสำเร็จ
นับตั้งแต่เวียดนามเปิดเศรษฐกิจ ช่วงปี 2534-2540 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มีการจดทะเบียนมากกว่า 2,000 โครงการ มีทุนจดทะเบียน ประมาณ 33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทข้ามชาติชั้นนำที่ตั้งฐานการลงทุนในเวียดนาม เช่น BP, Shell, Total, Daewoo, Toyota, Ford, Coca-Cola และ Sony และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีบริษัทชั้นนำระดับโลกอื่น ๆ ย้ายฐานการผลิตมาเวียดนาม เช่น Intel, Metro และ Honda
ต่อมาในปี 2556-2557 Samsung ตั้งเป้าลงทุนในเวียดนาม สูงถึง 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ Investment Story ของ Samsung กลายเป็นปรากฎการณ์ในทันที ซึ่งก็ด้วยเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้น นั่นคือ ต้นทุนการทำธุรกิจของเวียดนามอยู่ในระดับต่ำ โครงสร้างประชากรอยู่ในวัยแรงงานเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้การลงทุนในเวียดนามเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ติดตามช่องทางสำหรับรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่
Youtube: Interloop Solutions & Consultancy
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   เอเลียด คิปโชเก ระเบียบวินัยของมนุษย์ที่ทำลายสถิติโลกมาราธอน . เอเลียด คิปโชเก นักวิ่งชาวเคนยาวัย 37 ปี ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการทำสถิติมาราธอนที่เร็วที่สุดด้วยเวลา 2:01:09 ชั่วโมง ในการแข่งขัน BMW Berlin Marathon 2022 เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา . คิปโชเกในวัย 37 ปี เปรียบเทียบเป็นกิโลเมตรสำหรับนักวิ่งแล้ว เขาได้ผ่านความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงในแต่ละกิโลเมตร ซึ่งได้ทำให้เขาพบเจอว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เขาก้าวมาถึงจุดนี้ได้คือความสม่ำเสมอและระเบียบวินัย ที่ทำให้เขาไม่กลายเป็นทาสของความรู้สึกและแพสชัน จนทำให้วันนี้เขากลายเป็นมนุษย์ที่ได้ทำกำแพงมาราธอนในเวลาต่ำกว่า 2 ชั่วโมงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ และล่าสุดได้ทำลายสถิติการวิ่งมาราธอนเดิมของตัวเองที่เคยทำไว้ด้วยเวลา 2.01.39 ชั่วโมงเมื่อปี 2018 ไปถึง 30 วินาที อีกด้วย
   ๑๐ เกร็ดน่ารู้…เกี่ยวกับเอเปค ๒๐๒๒ ๑. ไทยเคยจัดการประชุมเอเปคมาแล้ว ๒ ครั้ง คือ ปี ๒๕๓๕ เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี ต่อมาครั้งที่ ๒ คือในปี ๒๕๔๖ ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคที่มีผู้นำจากหลายประเทศมหาอำนาจเข้าร่วม ทำให้ไทยมีบทบาทและผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของไทยในเวทีโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้ ในปี ๒๕๔๖ ที่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วนั้น ได้ใช้หอประชุมกองทัพเรือในการจัดเลี้ยง ซึ่งสามารถมองเห็นพระบรมมหาราชวังได้และมีการจัดแสดงกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคจำลอง
   #ปฏิบัติการเชือด2คนสนิท สี่ จิ้นผิง #จากหัวหน้าหน่วยลับสู่คลื่นใต้น้ำในพรรคคอมมิวนิสต์จีน จากกระแสลือสนั่นในโลกออนไลน์ เกี่ยวกับการรัฐประหารเงียบในจีน ที่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้ม สี่ จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีน ก่อนการประชุมใหญ่ของสภาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติจีน ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคมที่จะมีการลงมติรับรอง สี่ จิ้นผิง เป็นผู้นำจีนต่อในสมัยหน้า แม้ตอนนี้จะยังไม่มีการยืนยันข่าวลือใดๆทั้งสิ้น แต่สิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนในระบบการเมืองหลังม่านไม้ไผ่อันแน่นหนาของจีนก็คือ "คลื่นใต้น้ำ" ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น มีอยู่จริง
   Microsoft ได้ออกประกาศเตือนลูกค้าว่า Windows 10 ทุกรุ่น ในเวอร์ชัน 21H1 จะสิ้นสุดการให้บริการ หรือ end of service (EOS) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2022 ซึ่งเหลือเวลาให้อีกเพียง 3 เดือนเท่านั้น Windows 10 21H1 (หรือที่รู้จักในชื่อการอัปเดตพฤษภาคม 2021) ระบบที่ใช้ Windows รุ่นเหล่านี้จะไม่ได้รับการอัปเดตด้านความปลอดภัยอีกต่อไป ดังนั้น คนที่ยังคงใช้งานอยู่ควรอัปเกรดเป็นรุ่นล่าสุดโดยเร็วที่สุดนะ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการโจมตีที่ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ไม่ได้จะได้การแก้ไข
   ดูทั้งหมด