7 พ.ย. 2020 เวลา 07:21 • ปรัชญา
คุณเลือกที่จะเป็นเหมือนที่เขาพูดหรือเปล่า?
หากอยากมีความสุขอย่าเอาความคิดคนอื่น
มาเป็นตัวกำหนดชีวิตของคุณ
หยุดตัดสินคนอื่น ด้วยวิธีการตัวเอง
แน่นอนว่าการที่มนุษย์จะทำอะไรสักอย่าง ต้องมีเสียง
จากบุคคลอื่นในการตัดสินชีวิตคุณมากมาย
อันนี้ไม่ดี อันนั้นไม่ได้ ทำแบบนี้จะรอดหรอ ทำแบบจะได้ไหมน่ะ
มากมายคำตัดสินจากบุคคลอื่น ที่คอยเป็นอุปสรรค
ในการดำเนินชีวิต ตามความฝันของคุณ
ดังนั้น ความคิด ความฝันคุณเลือกที่จะเป็นไปตามที่เขาตัดสิน
หรือคุณเลือกที่จะลงมือทำให้เขาเชื่อว่าสิ่งที่เราคิดนั้น
"เราทำได้"
บุคคลอื่นเป็นเพียงคนที่จะคอยมองในสิ่งที่คุณทำ
แล้วเอาไปตัดสินในชีวิตของคุณ แต่อย่าให้
คำพูดเขามาเป็นผลกระทบต่อชีวิตคุณมากนัก
หากคุณมีเป้าหมายที่หนักแน่นพอ
ดังนั้นก้าวต่อไป ในเส้นทาง และฝันที่คุณกำลังทำ
เพราะเราเชื่อว่าสักวัน สิ่งที่คุณฝันหรือคิดไว้
มันจะเป็นจริงแน่นอนหากวันนี้คุณเริ่มทำฝันของคุณ
ทีละนิดเพื่อให้มันเติบโต ดีกว่าไปเอาคำพูดของคน
มาหยุดความคิดและความฝันของคุณ
มนุษย์ล้วนตัดสินคนอื่นในมุมมอง วิธีการ ความคิด
ตามที่ตนเคยประสบเหตุการณ์มา ดังนั้น
ชีวิตของคนแต่ละคนเกิดมาบนพื้นฐาน
ความคิด วิธีการ หรือแม้แต่สังคม ครอบครัว
พ่อแม่ที่ต่างกัน เราจะไปตัดสินคนอื่น
ตามวิถีเราก็ไม่ได้ สุดท้ายแล้ว ตัวเราเองจะรู้ว่า
วิธีไหนคือวิธีที่ดีที่สุดของตัวเอง
แล้วก้าวต่อไปเพื่อให้ถึงชัยชนะ
ในแบบฉบับวิธีการของตัวเอง
ที่ไม่ใช่วิธีการของใคร
ไปตามความฝันของคุณ ไม่ใช่ความฝันของใคร
————— เพราะชีวิตมีเรื่องเล่า—————✍️
โฆษณา