8 พ.ย. 2020 เวลา 09:27 • ธุรกิจ
สรุปนโยบายการบริหารประเทศของ Joe Biden มีอะไรบ้าง ?
(ฉบับไม่ลึก และเข้าใจง่าย)
1
ณ ตอนนี้ ข่าวการได้ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อาจไม่ได้ใหม่ หรือน่าตกใจมากแล้ว
เพราะชั่วโมงการตกใจทั้งหมด น่าจะเกิดขึ้นไปเมื่อตอนเช้า และสำหรับเพื่อนๆบางคน อาจจะไม่ได้แปลกใจซะด้วยซ้ำเนอะ
1
ในบทความนี้ เราขอเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินประเทศของสหรัฐอเมริกาในหน้าหนังสือเล่มใหม่กันของ ลุงโจ ไบเดน กันบ้าง
ข้อที่ 1 เรื่องของ “BUY AMERICAN”
คืออะไร ?
- ไบเดน จะทุ่มงบเกือบ 700 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมุ่งหน้าการพัฒนาทุกส่วนที่เกี่ยวกับ สาธารณูปโภค การขนส่ง
- การเน้นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของอเมริกาให้มากขึ้น
- ทั้งนี้ไบเดน จะทำการประยุกต์ใช้คอนเซ็ป “Clean Energy” หรือ นโยบายพลังงานสะอาดนั้นเอง
ไบเดนจะทำอย่างไรบ้าง ?
- เน้นการผลิตสินค้าจากแรงงานของอเมริกามากขึ้น เน้นการส่งออกสินค้า “Made in America”
- แก้ไขปัญหาการฟ้องร้องของสินค้าเคลมว่า “Made in America” แต่ว่าแท้จริงแล้วจำจากประเทศอื่น ซึ่งเป็นผลงานของทรัมป์
- มีนโยบายการนำภาษีของประชาชน มาใช้อุดหนุน และผลักดัน ผลิตภัณฑ์จากอเมริกา รวมถึงการช่วยเหลือปัญหาการตกงานให้มากขึ้น (และนี่เองก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ไบเดนต้องการเพิ่มภาษี)
- พัฒนาในเรื่องของการขนส่งทางน้ำของ บริษัทภายใต้สหรัฐอเมริกา
2
ข้อที่ 2 เรื่องของ “MAKE IT IN AMERICA”
คืออะไร ?
- เน้นการซัพพอทบริษัทขนาดเล็กและกลาง โดยเฉพาะบริษัทที่ดำเนินการโดยคนผิวสี
ไบเดนจะทำอย่างไรบ้าง ?
- ผลกระทบของ Covid-19 ค่อนข้างจะรุนแรงกับผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งไบเดนวางแผนจะมีการผลักดันด้วยเงินสมทบจากรัฐบาลกับพวกเค้า
- มีการแก้ไขปรับปรุงทำให้บริษัทขนาดกลางของอเมริกาสามารถทำสัญญาจัดซื้อที่ง่ายมากขึ้น หลังจากที่เมื่อก่อนทรัมป์ได้ยกผลประโยชน์ส่วนนี้ให้กับบริษัทใหญ่อย่างเดียว
1
ข้อที่ 3 เรื่องของ “INNOVATE IN AMERICA
คืออะไร ?
- จัดการทุ่มงบประมาณ 300 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐ สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G และ AI
ไบเดนจะทำอย่างไรบ้าง ?
- มีการจัดทุนสมทบของรัฐบาลเกี่ยวกับ Research & Development กับบริษัทวิจัย และเทคโนโลยี ครอบครุมถึง 50 รัฐด้วยกัน (งบประมาณนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาษีประชาชนที่เพิ่มขึ้น)
- จัดตั้งทุนการเงิน Small Business Innovation Research (SBIR) program เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างทั่วถึง
- มีการหยิบแผนของ “Made in China 2025” มาวิเคราะห์ และตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ได้เร็วและดีกว่าประเทศจีน
- ปฏิวัติรูปแบบของการศึกษาด้านนวตกรรมของอเมริกาใหม่ โดยจะมีการจัดซื้อเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์การทดลอง หรือ แล็ปส์ใหม่ มีการสนับสนุนการจัดตั้งสถานวิจัยที่มากขึ้น รวมถึงจัดตั้งสวนแห่งการเรียนรู้ขึ้นมา
1
ข้อที่ 4 เรื่องของ “INVEST IN ALL OF AMERICA
คืออะไร ?
- เน้นการพัฒนาความเท่าเทียม และโอกาสของคนอเมริกา โดยพัฒนาในเรื่องของการศึกษาเป็นหลัก
- ไบเดนเชื่อว่า การศึกษา และความรู้ที่ดีคือพื้นฐานของความเท่าเทียม
ไบเดนจะทำอย่างไรบ้าง ?
- เน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของการศึกษา และเพิ่มเรื่องของนวตกรรมศึกษาให้เยาวชนได้เริ่มศึกษามากขึ้น
- เน้นพัฒนาโอกาสในการเรียนรู้ของสังคมชั้นล่าง และสังคมกลุ่มคนผิวสี ที่ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในยุคของทรัมป์
- เพิ่มผลประโยชน์และขยายระยะเวลาของประกันสังคมในส่วนของผู้ตกงานให้มากขึ้น และเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้และเทรนนิ่งกับกลุ่มคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้น เพื่อทำให้พวกเค้าหางานได้ง่ายมากขึ้น
ข้อที่ 5 เรื่องของ “STAND UP FOR AMERICA
- แก้ไขนโยบายด้านแรงงานของคนอเมริกาที่ไม่เป็นธรรมของทรัมป์ และเสริมสร้างความยุติธรรมให้มากขึ้น
- นำนโยบาย “Clean Energy” มาเข้ามาประยุกต์ใช้กับทุกๆภาคส่วนของธุรกิจ เอาง่ายๆคือสหรัฐอเมริกาจะหันมาสนใจภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลกของเราจากฝีมือมนุษย์
1
ไบเดนจะทำอย่างไรบ้าง ?
- หลักๆคือเรื่องการปรับโครงสร้างใหม่ของภาษี (โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ บริษัทข้ามชาติ และบริษัทที่จดสัญชาติอเมริกันที่ประกอบการในต่างประเทศ)
- การปรับปรุงโครงสร้างการทำการค้ากับประเทศจีน
- การป้องกันในเรื่องของการขโมย คัดลอก ลิขสิทธิ์ทางความคิดของชาวอเมริกามากขึ้น
- เริ่มรณรงค์เรื่องของ zero emissions แบบจริงจัง โดยบริษัทที่มีการปล่อยมลภาวะ หรือผลเสียต่อสภาพแวดล้อม อาจจะโดนปรับในเรื่องภาษีที่เพิ่มขึ้น หรือมีโดนรายจ่ายแบบพิเศษเพิ่ม
1
ข้อที่ 6 เรื่องของ “ SUPPLY AMERICA
- พัฒนาเรื่องของแหล่งการผลิต และระบบโลจิสติกส์ของอเมริกา โดยมีการพูดถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศจีน และอเมริกาจะต้องไม่เป็นรอง
- แก้ไขเรื่องของซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์และยารักษาโรคให้มากขึ้น หลังจากที่ทรัมป์ไม่ได้ให้ความสนใจ จากอเมริกาได้รับความเสียเปรียบในเชิงของการที่บริษัทสัญชาติอเมริกันพากันหนีไปเปิดที่ประเทศอื่น
- เน้นการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจของอเมริกาในรูปของ resilience ให้มากขึ้น
ไบเดนจะทำอย่างไรบ้าง ?
- เพิ่มอัตราภาษีสำหรับบริษัททางการแพทย์และยา ที่ไปดำเนินการในต่างประเทศให้มากขึ้นกว่าเดิม และไบเดนหวังว่านี่จะเป็นการรณรงค์ให้มีการพัฒนาในอุตสาหกรรมเฉพาะอันนี้ได้มากขึ้น
- จากวิกฤติโควิด-19 ไบเดนมองเห็นแล้วว่าประสิทธิภาพในการบริหารการขนส่ง การผลิต และแรงงานนั้น ไม่สามารถที่จะตอบสนองในภาวะวิกฤติการปิดเมืองได้ โดยไบเดนจะมีการปรับโครงสร้าง Supple Chain management ใหม่ทั้งหมด
- แก้ไขในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศ และเน้นการสร้างความได้เปรียบของอเมริกันให้มากขึ้น (จากที่ไบเดนอ้างว่า สิ่งที่ทรัมป์ทำลงไปเนี่ย มันทำให้การค้า และแรงงานของประเทศจีนยิ่งแข็งแกร่งขึ้น)
ต้องบอกว่า นโยบายหลายๆอย่างของไบเดน มีการหยิบและต่อยอดจากของโอบามามาด้วย โดยเราจะเห็นได้จากการอ้างอิงถึง “Obama-Biden” มามากขึ้น (ในอนาคตอันใกล้ เพื่อนๆจะเห็นคำนี้เยอะมากขึ้น บอกเลย)
นอกจากนั้น เราขออนุญาตอ้างอิงการสรุปนโยบายอื่นๆที่น่าสนใจของเพจน้องใหม่ไฟแรงอย่าง “THE BRIEFCASE” ของพี่ลงทุนแมนเพิ่มเติมว่า
-ขึ้นอัตราค่าแรงขึ้นต่ำเป็น 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมง
-นำสหรัฐเข้าร่วม Paris Agreement เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาโลกร้อน
-ให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียน โดนผลักดันให้สหรัฐฯ เป็นประเทศที่ยุติการปล่อยก๊าซคาร์บอนภายในปี 2050
ต้องขอบอกเลยว่า จากต้นฉบับที่เราอ่านมาเนี่ยค่อนข้างลึก และเป็นรูปธรรมมากๆจากเว็ปของ Joe Biden เองเลย
ถ้าเพื่อนๆมีความสนใจอยากเข้าไปอ่านฉบับเต็มก็ตามที่ References เราได้เลยนะ 😊
1
หวังว่าบทความนี้คงช่วยให้เพื่อนๆเห็นภาพที่ง่ายขึ้น และมุมมองการพัฒนาประเทศของไบเดน
คำถามปิดท้ายก็คือ.....เพื่อนๆอยากให้ประเทศของเราพัฒนาไปในรูปแบบไหนกันต่อละ ?
    พี่ข้าว🌾บันเทิง
    ครบเลยครับ