9 พ.ย. 2020 เวลา 04:24 • สุขภาพ
ค่าฝุ่น PM2.5 'กทม.-ปริมณฑล' เกินมาตรฐาน 1 เขต
ที่มา :https://www.matichonweekly.com/column/article_163874
กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศ "กทม.-ปริมณฑล" ค่าฝุ่นพิษ PM2.5 เกินมาตรฐาน 1 เขต เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 63 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ว่า ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 71 สถานี ตรวจวัดค่าได้27 -52 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) พบปริมาณฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน 1 พื้นที่ ได้แก่ ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8 เขตหนองแขม กทม.
ประชาชนในพื้นที่ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมการแจ้ง และติตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด โดยสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไชต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอพพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK
ที่มา :https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/906790?anf=