10 พ.ย. 2020 เวลา 10:21 • การศึกษา
"จิต จักรวาล 9"
..จิต อยู่ที่ไหน!ในตัวเรา..
..จิต ถึงแม้ไม่มีตัวตน แต่มีพลังอำนาจที่สุดแสนอัศจรรย์ เป็นธาตุรู้ที่ยิ่งใหญ่ ทำให้สรรพสิ่งในจักรวาลเกิดขึ้นมาได้ เราจึงพอจะอนุโลมได้ว่า จิต ก็คือพระเจ้าที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นเอง จิตเกิดมาจากต้นกำเนิดไหน! เมื่อไร! ไม่มีใครทราบได้ เพียงแต่เข้าใจได้ว่าคงมีมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของจักรวาล แล้วจิตมันอยู่ส่วนไหนในรูปร่างกายของมนุษย์ ในโลกนี้ยังไม่มีใครบอกและอธิบายได้อย่างละเอียดหมดจดเท่ากับพระพุทธเจ้า (ในศาสนาอื่นอาจจะมีบอกไว้ก็ได้ แต่ผมไม่เคยศึกษา ถ้าใครมีข้อมูลนำมาเผยแพร่ด้วยครับ) ท่านตรัสไว้ว่า จิต นั้นอาศัยอยู่ในแอ่งเล็กๆที่หัวใจ แอ่งนั้นเล็กขนาดพอกับเมล็ดดอกบุนนาคโดยในแอ่งเล็กๆนั้นจะมีน้ำหล่อเลี้ยงเป็นสีต่างๆกัน 6สี ตามแต่ จริตของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน
จริต คืออะไร! ความหมายของจริตคือ การท่องเที่ยวไปของจิต ที่ไปไขว่คว้าเก็บเกี่ยวสิ่งละอันพันละน้อยมารวบรวมไว้เป็นความเคยชิน และพฤติกรรมต่างๆที่สะสมกันมายาวนานทั้งการกระทำทางกาย วาจา ใจจนหล่อหลอมกลายมาเป็นอุปนิสัย สันดานของเรา แต่ละคนจึงมีจริตคละเคล้ากันไป มากบ้างน้อยบ้าง แต่จะมีจริตตัวที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อยู่ตัวหนึ่ง ที่จะบอกได้ว่าคนๆนั้นจัดอยู่ในประเภทจริตแบบไหน จริตทั้ง6ประเภทจึงมีดังต่อไปนี้.
1.คนราคะจริต น้ำเลี้ยงหัวใจสีแดง
2.คนโทสะจริต น้ำเลี้ยงหัวใจสีดำ
3.คนโมหะจริต น้ำเลี้ยงหัวใจสีน้ำล้างเนื้อ
4.คนวิตกจริต น้ำเลี้ยงหัวใจสีเหมือนน้ำเยื่อถั่วพู
5.คนสัทธาจริต น้ำเลี้ยงหัวใจสีเหมือนดอกกรรณิการ์
6.คนพุทธิจริต น้ำเลี้ยงหัวใจใสแจ๋วมีแววเหมือนแก้วเจียระไน
ท่านตรัสแจกแจงแจ่มแจ้งขนาดนี้ จากการค้นพบที่ไม่ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ใดๆมาช่วย พอที่จะยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกคนหนึ่งได้หรือไม่ครับ? ทีพวกฝรั่งค้นพบความจริงแค่อย่างเดียวยังพากันแห่ชื่นชมบูชากันทั้งโลก. แต่นี่ท่านค้นพบความจริงในธรรมชาติของจักรวาลมากมายหลายเรื่อง กลับมีคนคัดค้านบอกว่าเป็นเรื่องมโนงมงายไปหมด
จริต แต่ละประเภทมีรายละเอียดอย่างไร! ไปค้นคว้าหาต่อยอดกันเอาเองครับ
แล้วลองจัดประเภทว่าตัวเองอยู่ในจริตแบบไหน โดยไม่คิดเข้าข้างตัวเองก็คงพอจะรู้ได้..