10 พ.ย. 2020 เวลา 13:12 • ปรัชญา
...ความสุข
อยู่ตรงไหนก็มีความสุขได้ ไม่ใช่อยู่ที่ใครมาทำให้เรามีความสุขหรอก
มันอยู่ที่เราเองนั่นแหละ จะทำให้ตนเองมีความสุขได้ไหม
เพียงแค่เราเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนความคิดที่ท้อและทุกข์ออกไปจากจิตใจเราบ้าง
ให้กำลังใจตนเอง เพิ่มพลังบวกให้กับตนเอง เราทำได้ ถ้าเริ่มต้นที่จะทำ
เปลี่ยนอารมณ์ ช่วยเหลือจิตใจเจ้าของ มองแต่ข้างนอก หันมามองข้างใน เปลี่ยนรูปที่มองเห็นแล้วทำให้ทุกข์
เปลี่ยนมามองสิ่งที่สวยงาม จะช่วยให้เราคลายทุกข์ตรงหน้าได้ ถ้าเราเริ่มที่จะทำมัน
โฆษณา