12 พ.ย. 2020 เวลา 11:03 • หนังสือ
ในวันที่ฝนตกฉันเห็นสายฝน เวลาแดดออกฉันเห็นแดดส่อง
และฉันก็ได้เห็นอีกด้วยว่าไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไป
แม้เพียงอดีต
แต่สิ่งเหล่านั้นจะคงอยู่กับเราหากเป็น “ความทรงจำ”
โฆษณา