โศกฤทัยปวดใจไปไยเล่า
โลกาเราเคล้าด้วยสุขแลทุกข์หนา
ปลดปล่อยวางมันบ้างบางเวลา
อย่าถือไว้ให้ปักหนักฤดี
........
สลัดทั่วตนให้ตรองนั่นของกู
สลัดพ้องพ้นอัตตาพาขัดถู
สลัดสิ้นกิเลสเร้าเผาใจอยู่
สลัดรู้ไร้กูชื่นรื่นเบิกบาน
..........
#สลัดตน
Good morning all fc
Thanks like love comments all fc @min Rookie
#นานๆลงทีใครคิดถึงกันพบกันบน on fb fanpage นะครับ

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
เต่าน้อย ออนทัวร์
สวยงามปาดใจ
23 พ.ย. 2020 เวลา 00:46
17 พ.ย. 2020 เวลา 03:05