17 พ.ย. 2020 เวลา 02:58 • ปรัชญา
โศกฤทัยปวดใจไปไยเล่า
โลกาเราเคล้าด้วยสุขแลทุกข์หนา
ปลดปล่อยวางมันบ้างบางเวลา
อย่าถือไว้ให้ปักหนักฤดี
........
สลัดทั่วตนให้ตรองนั่นของกู
สลัดพ้องพ้นอัตตาพาขัดถู
สลัดสิ้นกิเลสเร้าเผาใจอยู่
สลัดรู้ไร้กูชื่นรื่นเบิกบาน
..........
#สลัดตน
Good morning all fc
Thanks like love comments all fc @min Rookie
#นานๆลงทีใครคิดถึงกันพบกันบน on fb fanpage นะครับ

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    ลิตเติ้ล บิทเทิล
    สวยงามปาดใจ