17 พ.ย. 2020 เวลา 03:44 • สุขภาพ
ผู้ชาย..แก่ตัวไป..
จะเป็น มะเร็งต่อมลูกหมาก ทุกคนไหม?
Does Prostate Cancer Happen In All Male Seniors?
เป็นอีกข่าวเศร้าที่ BCC ได้แจ้งเมื่อวาน (15 พ.ย.63) และต้องร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณ Ray Clemence อดีตผู้รักษาประตูฝีมือดีของ Liverpool and Tottenham Hotspur ที่ได้จากไปด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในวัย 72 ปี โดยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคนี้ตั้งแต่ปี 2005 นั่นคือ ท่านอยู่กับโรคนี้มานานถึง 15 ปีแล้ว (a)
Last sunday (15 November 2020), the BBC news reported that Ray Clemence, the former England goalkeeper had died aged 72. He peacefully passed away after being diagnosed with advanced prostate cancer in 2005. So, it is 15 years since he has suffered from the early detection of this chronic disease.
ก่อนนี้เมื่อ 4 ปีที่แล้ว เราก็สูญเสีย Arnold Palmer นักกอล์ฟผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนสนใจกีฬากอล์ฟอาชีพ โดยท่านเคยครองแชมป์กอล์ฟระดับโลกมากถึง 92 รายการ จนได้รับฉายา The King ก่อนจากไปในวัย 84 ปี ด้วยสาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลว แต่ก่อนหน้านั้น คุณ Palmer เคยถูกวินิจฉัยพบภาวะต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hyperplasia / BPH) จากค่าแลป PSA prostate-specific antigen (PSA) ก่อนรับการผ่าตัดและฉายรังสีเอาชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากที่เป็นมะเร็งออกไปในเวลาต่อมา ราวปี 1997 (อายุขณะนั้น 68 ปี) (b), (c)
For the past 4 years ago, Arnold Palmer, the greatest and most charismatic golfer, had died at 84 year-old. Though the fatal causation was concerned to the heart failure, he was found to have prostatic enlargement by PSA protein elevation and undergo prostate cancer therapy since 1997. He was 68 years old at the beginning of that detection.
ดูเหมือนว่า มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer ) จะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหวาดหวั่นมากนัก หากตรวจพบแล้วรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานนับสิบ ๆ ปี ต่างจากมะเร็งตับ ปอด รังไข่ (หญิง) และอีกหลายแห่ง ที่ลุกลามเร็ว หรือกว่าจะถูกตรวจพบก้อนมะเร็งที่ซ่อนอยู่ ก็สายเกินกว่าจะรักษาได้แล้ว ทำให้อายุนับถอยหลังลงในไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปี (d), (e), (f)
It seems that Prostate Cancer is not fatal harmful as the different types of cancer such as liver cancer, lung cancer, ovary cancer in women, and others. As we know these types of cancer quickly worsen exacerbation and some are hardly found leading to short lives.
อย่างไรเสีย ใคร ๆ ก็อดหวั่นไม่ได้ ในเมื่อขึ้นชื่อว่า “มะเร็ง” (CANCER) และมะเร็งชนิดนี้ก็ยังไม่หล่นจากอันดับที่หนึ่งหรือสองของมะเร็งที่เกิดในผู้ชายวัยเกินห้าสิบ! หนำซ้ำ ยังเป็นมะเร็งที่ทำให้ชายไทยและทั่วโลกเสียชีวิตเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 5-6 จากมะเร็งทั้งหมด (g)
Anyways, we are all afraid of its name “CANCER”. The prostate cancer is always on the first or second ranking of cancer in 50-up men. Also, it is the fifth or sixth fatal death of cancer among  Thai men and the global population.
ตัวเลขที่ชัดเจนยิ่งกว่านั้น อยู่ในผลการวิจัย ที่ตั้งชื่อไว้น่าสนใจว่า “More men die with prostate cancer than because of it” - an old adage that still holds true in the 21st century. (available online 16 ตุลาคม 2020 ที่ผ่านมา) ที่คัดกรองเปเปอร์วิจัยทั่วโลกด้วยเกณฑ์ทำ systemic review ผ่าน Ovid Medline, Ovid Embase, Scopus และ ISI Web of Science ทำให้ได้ตัวเลขวิเคราะห์จาก 63 งานวิจัย ที่ผ่านเข้าเกณฑ์จากทั้งหมด 171 ชิ้น สรุปได้ว่า ผู้ชายมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ สิบปี ดังนี้ (h)
There is the interesting reviewed research in the topic “More men die with prostate cancer than because of it” - an old adage that still holds true in the 21st century.” which is available online on October 16, 2020. These medical researchers have screened and analysed the data from 171 clinical and experimental studies into 63 passed pieces.
They recently concluded that the risk of prostate cancer is increasing gradually when the man is older every ten years.
อายุ 50-59 ปี พบเฉลี่ย 14.7 %
อายุ 60-69 ปี พบเฉลี่ย 24.4 % (ประมาณ 1 ในสี่)
อายุ 70-79 ปี พบเฉลี่ย 31.7 %
อายุ 80-89 ปี พบเฉลี่ย 34.7 % (ประมาณ 1 ในสาม)
อายุ 90 ปีขึ้นไป พบเฉลี่ย 53.4 % (เกินครึ่งเลยนะคะ)
At the age of 50-59 years old, the risk of prostate cancer is 14.7 percent or one-seventh.
When in an age range 60-69, the risk of prostate cancer is 24.4 percent or one- fourth.
When 70-79 years old, this risky incidence is 31.7 percent.
At the age of 80-89 years old, this incidence of prostate cancer is 34.7 percent or one-third.
At the age of 90-up, the risk of prostate cancer is 53.4 percent or one-half.
แม้ท้ายสุด สาเหตุการเสียชีวิตของชายสูงวัย จะไม่ได้มาจากมะเร็งต่อมลูกหมากทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ในช่วงอายุตั้งแต่ห้าสิบขึ้นไป แต่ละท่านจะมีโอกาสได้โบนัสจากความชรา คือ มีผลตรวจเลือด ค่า PSA* ที่สูงขึ้น
Anyways, there are many fatal causations in male seniors. Not all of them will die because of prostate cancer. The chance of prostate cancer which is primitively detected by PSA amount in blood  still affects his quality of life later in several ways.
*PSA เป็นโปรตีนแอนติเจน (antigen) ที่สร้างจากต่อมลูกหมากโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถหลั่งออกมากับน้ำกาม (semen) ได้ แต่จะมีน้อยมากในระบบเลือดของผู้ชาย  ดังนั้น ผลการเจาะเลือด ควรมีค่า PSA น้อยที่สุด เท่ากับศูนย์ได้ยิ่งดี หรืออย่างมากที่สุด ก็ไม่ควรเกิน 4 ng/mL ค่ะ
The PSA or blood detective result of specific antigen produced by the prostate gland is usually higher in older men. Normally, this should be never found in blood. It may be secret together with the semen. For healthy men, the number of blood PSA should be nearly zero.
หากค่า PSA อยู่ในช่วง 4 – 10 ng/mL จะต้องสงสัยว่าเป็นโรคต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hyperplasia / BPH) และมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) ตามมาด้วย ...ยิ่งมากกว่า 10 ng/mL ยิ่งเสี่ยงเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากมาก ๆ ค่ะ (i) , (j)
If the PSA number is in the range 4-10 nanogram per milliliter, it may infer the presence of prostate cancer or enlargement of prostate gland. If this number is much as 10 nanogram per milliliter, it is a high incidence of prostate cancer.
หากเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากจริง ๆ แพทย์จะเลือกการรักษาที่เหมาะกับระยะ-ความรุนแรง-โอกาสแพร่กระจาย เช่น การลามไปที่ทวารหนัก อาจต้องผ่าตัด ฉายรังสี ฝังแร่ ฯลฯ (หากเป็นน้อย อาจเพียงเฝ้าระวังสังเกตอาการไปเรื่อย ๆ ค่ะ) ดังนั้น แต่ละท่านอาจมีค่าใช้จ่ายต่างกันไป ขึ้นกับวิธีและสิทธิ์การเบิกจ่ายด้านสุขภาพ
Additionally, when cancer is detected in the prostate gland, the physician will carefully choose the best procedure or steps of treatment for each man. If the cancer probably worsen quickly or invades nearby organs such as the rectum, it should be treated by surgery, radiation, or other effective remedies. However, there are many cases just on watchful waiting. About the expenditure, it depends on the health insurance and company welfare.
ทั้งนี้ ควรรับประทานยาที่แพทย์สั่งอย่างมีวินัย บริโภคมะเขือเทศและน้ำทับทิมเสริม เพราะมีสารไลโคปีน (lycopene) ที่มีการวิจัยว่าช่วยลดค่า PSA เป็นประโยชน์ต่อการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยค่ะ (k), (l), (m)
Moreover, prostate cancer patients should intake lycopene-enriched fruits such as tomatoes and pomegranates which has been helpfully confirmed by many clinical researches.
อย่างไรก็ตาม การมีค่า PSA ที่สูง ยังอาจมาจากสาเหตุอื่นได้อีก เช่น เป็นเพียงต่อมลูกหมากโตหรือมีภาวะอักเสบ มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ การมีเพศสัมพันธ์ การใช้ยาฮอร์โมนบางตัว ซึ่งต้องให้ข้อมูลโดยละเอียดกับแพทย์หรือตรวจเพิ่มเติมค่ะ
However, there are many reasons for PSA elevation such as the enlargement of the prostate gland,  infections in male urinary tract, sexual intercourse, hormonal intaking which have to find out the further causation.
แม้เราจะเลี่ยงความชราไม่ได้ แต่ความรู้และตัวเลขจากสถิติที่กล่าวมา คงจะทำให้ท่านตระหนักว่า... ยิ่งชรา ...คุณพ่อ คุณตา คุณปู่ .. คนใกล้ชิดในครอบครัว ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสูงขึ้นตามไปด้วย จึงต้องหมั่นพาท่านไปตรวจสุขภาพประจำปี (ตรวจความดัน เบาหวาน ไขมัน สามเกลอที่มักมาด้วยกัน) และต้องไม่ลืมคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยค่า PSA ด้วยนะคะ
Even though the maturation is unavoidable, we can realize and take care of family members as best as we can. To check-up health conditions yearly is an excellent way. Absolutely, do not forget checking the blood PSA particularly in male seniors.
ท่านสามารถอ่านเรื่องเกี่ยวกับ "มะเร็ง" ได้อีกมากมาย  จากซีรีส์ "มะเร็ง The Cancer" ในลิงค์นี้ค่ะ
ภญ. กนกรัตน์ ไชยลาโภ (นกไดโนสคูล)
ติดต่องาน
ทีมเภสัชพี่นก
แหล่งอ้างอิง
References
(a)
BBC. November 15, 2020. Ray Clemence: Former England goalkeeper dies aged 72. [Online]. available : https://www.bbc.com/sport/football/54953093
(b)
Matthew Schmitz, MD et al. January 20, 2020. Arnold Palmer's Battle with Prostate Cancer : How the Golf Legend Became a Leading Cancer Advocate. [Online]. available : https://www.verywellhealth.com/arnold-palmer-and-prostate-cancer-2781994
(c)
Superstar-sport.com. April 13, 2020. Arnold Palmer. [Online]. available : https://superstar-sport.com/arnold-palmer/
(d)
Chengjun Yu et al., 2020. Evaluation of efficacy, safety and treatment-related outcomes of percutaneous radiofrequency ablation versus partial hepatectomy for small primary liver cancer meeting the Milan criteria: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology. 44, 718-732. [Online]. available :  https://doi.org/10.1016/j.clinre.2019.12.012
(e)
Lakovos Toumazis et, al. September 2020. Risk-Based lung cancer screening: A systematic review. Lung Cancer. Vol. 147, 154-186. [Online]. available : https://doi.org/10.1016/j.lungcan.2020.07.007
(f)
Azam Majidi et, al. June 2020. Common medications and survival in women with ovarian cancer: A systematic review and meta-analysis. Gynecologic Oncology. Vol. 157, Issue 3, 678-685. [Online]. available : https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2020.03.028
(g)
Ahmedin Jemal DVM, PhD et, al. February 4, 2011. Global cancer statistics. CA: A Cancer Journal for Clinicians Volume 61, Issue 2 [Online]. available : https://doi.org/10.3322/caac.20107
(h)
Jacklin C et, al. October 16, 2020. “More men die with prostate cancer than because of it” - an old adage that still holds true in the 21st century. Cancer Treatment and Research Communications. [Online]. available : https://doi.org/10.1016/j.ctarc.2020.100225
(i)
Corinne Dejous and Uma Maheswari Krishnan. November,1 2020. Sensors for diagnosis of prostate cancer: Looking beyond the prostate specific antigen. Biosensors and Bioelectronics. [Online]. available :  https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112790
(j)
WebMD. 2020. Prostate-Specific Antigen (PSA) Blood Test. [Online]. available : https://www.webmd.com/prostate-cancer/guide/psa#1-2
(k)
Cancer Research UK. 2020. Treatment for prostate cancer. [Online]. available : https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/prostate-cancer/treatment
(l)
Malik et, al. 2005. Pomegranate Fruit Juice for Chemoprevention and Chemotherapy of Prostate Cancer. URO-SCIENCE. Proc Natl Acad Sci U S A, 102: 14813–14818. [Online]. available : https://doi.org/10.1016/S0022-5347(05)00625-7
(m)
Mahdi Mirahmadi et, al. September 2020. Potential inhibitory effect of lycopene on prostate cancer. Biomedicine & Pharmacotherapy. Vol. 129. [Online]. available : https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110459
Background photo created by kues - www.freepik.com

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา