18 พ.ย. 2020 เวลา 16:39
ความลับของจักวาล
เมื่อใดที่เราสร้างภาพแห่งอนาคตได้ชัดเจน
เท่ากับภาพในอดีต
เหมือนกับว่าเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้ว... อ่านต่อ