จังหวัดที่มี ขนาดเศรษฐกิจ ใหญ่สุดใน "ภาคกลาง"
    pichit CHAROENKUL
    สระบุรี หรือ ปทุมธานี?