20 พ.ย. 2020 เวลา 15:18 • ไลฟ์สไตล์
#จะใช้ชีวิตอย่างไรใน ยุค New Normal
1. ยอมรับด้วยความเข้าใจ ไม่ต่อต้าน หรือดื้อดึงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2. ยอมรับการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
3. ใช้ชีวิตอย่างคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเอง จริงใจกับตัวเอง มีสติสัมปชัญญะและปัญญา
4. ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ชีวิตที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาเหมือนเรา และไม่จำเป็นต้องเป็นในแบบที่คนอื่นต้องการให้เราเป็น
5. ในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญ วิถีชีวิตใหม่ก็เช่นเดียวกัน เกิดมาเพื่อให้เราค้นพบวิธีการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเดิม ให้เราค้นพบหรือบรรลุถึงตัวตนที่แท้จริง เป็นตัวตนที่ตระหนักรู้ถึงชีวิตอย่างลึกซึ้ง
6. ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแท้จริง ด้วยความรู้สึกของชีวิตที่ยิ่งใหญ่
7. เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจ ไม่ไปติดกับดักอารมณ์ของตัวเองที่เกิดจากความรู้สึกผิดพลาด หรือล้มเหลว
8. เริ่มต้นทำสิ่งที่มีคุณค่าให้กับชีวิต ยืนหยัดด้วยความรู้สึกมั่นคง และแน่วแน่
9. ค้นหาสัจธรรมของการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง และเป็นอิสระจากการมีชีวิตอยู่เพื่อดิ้นรนเลี้ยงชีพ
10. ใช้ชีวิตอย่างคนที่ตื่นรู้ในระดับของจิตวิญญาณอย่างเต็มกำลัง และไร้ขีดจำกัด
11. ใช้ชีวิตอย่างคนที่กำลังทำภารกิจของความเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพ
เมื่อเรามองข้ามความโกลาหลที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของโลก เราจะพบว่าเรายังคงเห็นท้องฟ้าสีคราม เรายังคงเห็นปุยเมฆสีขาว เรายังรู้สึกถึงทุ่งดอกไม้ที่เบ่งบานสะพรั่ง เรายังคงรู้สึกถึงสายน้ำและความชุ่มเย็นแห่งชีวิต เรายังรู้สึกถึงความอบอุ่นของแสงแดด และสายลมที่กำลังอาบแสงตะวัน
เขียนโดย : อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข
ครูและโค้ชทางจิตวิญญาณระดับโลก
cr. ภาพประกอบ #โดยโปรพลนวพล ถอดรหัสหนังสือเล่มนี้ #โดยครูคีตา