20 พ.ย. 2020 เวลา 23:24 • การตลาด
ถึงเวลาที่กฏ 80/20 ต้องจากไป (Long Tail Marketing) (ฺBlock 1/3)
“ยอดขาย 80 เปอร์เซ็นต์ มักมาจากลูกค้าเพียงแค่ 20 เปอร์เซ็นต์”
2
กฎของพาเรโต (Pareto’s Principle) ที่คุ้นเคยกันในอดีตที่นักเศรษฐศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง วิลเฟรโด พาเรโต (Vilfredo Pareto) ได้นำเสนอในงานประชุมสัมมนาวิชาการ ตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 1900 ซึ่งเป็นความจริงที่ว่า ธุรกิจจะทำกำไรกับลูกค้าเพียงไม่กี่รายเท่านั้น ถ้าเราจับลูกค้าไว้อย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ ก็เพียงพอกับการสร้างยอดขายหรือกำไรให้กับบริษัทได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ กลายเป็นกฎทองคำของธุรกิจและนำสู่กลยุทธ์การตลาด CRM (Customer Relationship Management) มาจนถึง ปัจจุบัน
ซึ่งการให้ความสำคัญกับลูกค้าชั้นดีเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ โดยสร้างกลไกการกระตุ้นให้ลูกค้าเหล่านั้นมาซื้อสินค้าหรือบริการซ้ำ แม้ว่าการกระทำนี้จะมิใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด แต่กลับทำให้นักการตลาดส่วนใหญ่ตัดลูกค้าธรรมดาจำนวน 80 เปอร์เซ็นต์ทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย เพราะการสื่อสารการตลาดกับผู้คนถึง 80เปอร์เซ็นต์นั้น มีต้นทุนแฝงอยู่อย่างมหาศาลนั่นเอง
"เราจะทำตลาดกับส่วนที่เป็น 80% ได้อย่างไร" ตรงนี้คือหัวใจของบทความ
2
Longtail Phenomenon
การบริหารธุรกิจจำเป็นต้องคำนึงถึง ทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจำกัด ไม่ว่าจะเป็นค่าโสหุ้ย พนักงาน ค่าโทรศัพท์ ค่าโฆษณา กลยุทธ์การตลาดจึงเน้นความสำคัญไปยังลูกค้าจำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ที่ทำกำไรให้กับบริษัทเท่านั้น แต่ปัจจุบันพลังของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีบรอดแบนด์ 4G ,5G ได้ทำให้ต้นทุนสื่อสารทางการตลาดไม่ได้แปรผันตามปริมาณอีกต่อไป โครงสร้างการสื่อสารและระบบเครือข่ายได้เพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายค่าบริการต่างๆ กลับลดลงอย่างรวดเร็ว มีข้อมูลปริมาณมหาศาลส่งออกไปในปริมาณที่มากกว่าเดิม ยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศขยายไปในวงกว้างมากเท่าไร ต้นทุนการสื่อสารทางการตลาดก็จะลดลงจนเข้าใกล้ “ศูนย์” มากขึ้นเท่านั้น จนเกิดกฎที่ตรงข้ามกับ กฎของพาเรโต “80/20” เรียกกันว่าปรากฏการณ์ “ลองเทล” (Longtail Phenomenon)
2
โฆษณา