25 ก.ค. 2021 เวลา 12:01 • ไลฟ์สไตล์
🌊 โอ้ ทะ เล แสน งาม...
ฟ้า สี คราม สด ใส......🌤
🌊 ไป เที่ยว เกาะ ขาม กัน ไง
ก็...จะ พา ไป ทะ เล.....🌤
🌤 อยากพักรักเที่ยว
....เลี้ยวเลาะเกาะแก่ง
....หินแง่งชะง่อนผา
....ชะเง้อมาเมียงมอง
....ชะแง้จ้องร้องหา
....ชะโงกเพียงสายตา
....แลเหลียวเกี่ยวหา
....ผู้มาเยี่ยมเยือน...🌤
🌊....ธรรมชาติเสกสร้าง
....หาดทรายขาวสวย
....น้ำทะเลใส
....งามงดจับใจ
....สายลมพริ้วผ่าน
....ชื่นบานฤทัย
....คลื่นน้อยคลื่นใหญ่
....ละลิ่วเล่นลม
....กระซี้กระซิก
....ระริกระรี้
....ล้อเล่นพริ้วโยก
....ดุจโบกมือไหว
....ร้องเรียกให้ไป
....ถลาเล่นลม
....ชื่นชมความงาม
....เพลิดเพลินเจริญใจ 🌤
....เมื่อยามแสงส่อง
....กระทบผิวไหวคลื่น
....ระรื่นรานตา
....สวยสดโสภา
....คลื่นพรายพราวแสง
....ระยิบระยับ
....วิ๊บวับฉับไว
....กระพริบไกลใกล้
....สดใสแสนงาม
...ยามนี้ผ่อนพัก
...รักษาเยียวยา
...หาที่สบายตา
...มองฟ้ามองน้ำ
...มองหาดทรายงาม
...มองสิ่งสดใส
...ด้วยจิตใจงาม
...ละวางมองข้าม
...เรื่องที่ไม่ดี
🌊ปลด ปลง วาง ลง
โล่ง เบา สบาย
เห็น หาด ทรายขาว
ที่ มี น้ำ ใส
เกลียว คลื่น เซาะ ทราย
ขึ้น ลง หมุน เวียน
ลูก แล้ว ลูก เล่า
ลูก เก่า เลือน หาย
ลูก ใหม่ มา แทน
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.🌊ใน ทุก สรรพ สิ่ง
เรื่อง จริง มี ไหม
สม มุติ กัน ไป
อัน ไหน ของ ฉัน
อัน นั้น ของ เธอ
ต่าง จับ ต่าง จอง
ต่าง จด ต่าง จ้อง
ขวน ขวาย ไขว่ คว้า
ทุก สิ่ง มา ยา
ลวง ตา พราง ไว้
กิ เลส ข้าง ใน
ยาก แท้ ขัด เกลา
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
#ความจีรังยั่งยืนของทุกสรรพสิ่ง
ไม่มีอยู่จริง
🌊 เกาะขาม ทะเลงาม
.สัตหีบ ชลบุรี 🌊
โฆษณา