ลิเทียม (Lithium)ธาตุแห่งแบตเตอรี่ยุคใหม่
    เรื่องชิดชิท (Shit Happens story)
    สนใจสั่งซื้อหนังสือ Stuff matter ครับติดต่อได้ทางไหนครับผม?