27 พ.ย. 2020 เวลา 04:14 • ปรัชญา
ค้นหาสัจธรรม
1
สมมุติว่า บรรดาเหล่าสาวกจากBD ได้ไปที่
แคว้นซินหลินในประเทศจีน เพื่อถามปัญหาเจ้าแม่กวนอิมว่า สัสจธรรมแห่งชีวิต มีอยู่หลายประการ
ได้แก่อะไรบ้าง
1
My life 555
ในกลุ่มสาวกนี้ก็ได้แก่ บุ๋มบุ๋ม เฉิดฉาย ส้ม
แม่ป๋อม ปูปาน พี่ตา เพ็ญจัง เมย์ ฟาง และDM
เจ้าแม่กวนอิมได้ประทานพรให้มีฤทธิ์เหาะได้ทุกคน เจ้าแม่ได้สั่งให้ทุกคนเหาะไปในที่ต่างๆ
เพือค้นหาความจริงแห่งสัจจธรรมนั้น
เมื่อทุกคนแยกย้ายกันเหาะไปยังที่ต่างๆบนโลกมนุษย์แล้ว เมื่อค้นหาสัสจธรรมได้แล้วให้กลับมา
บอกกล่าวเรื่องราวของแต่ละคนให้เจ้าแม่ฟัง
เมื่อทุกคนกลับมา ก็เอ่ยรายงานเจ้าแม่ดังนี้
_บุ๋มบุ๋ม .." ข้าน้อยได้พบว่า นอกจากการพอใจในสิ่งที่มีแล้ว เราควรพอใจในสิ่งที่ไม่มีด้วย เพราะ
สิ่งที่แย่กว่าการไม่มีคือ.."การเคยมี"
My life 555
_เฉิดฉาย.." ทุกคน ปราถนาความสุข บางคน
พยายามเสียเงินทองเพื่อให้ได้ความสุขมา บาง
คนกลับสร้างความสุขได้ภายในใจ แม่ชีเทเรซ่า
บอกว่า เราไม่อาจสร้างสิ่งยิ่งใหญ่บนโลกนี้ได้
เราทำได้เพียงสิ่งเล็กๆด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ "
My life 555
_ส้ม.." สิ่งมีชีวิตแสนธรรมดา มีอดีต ปัจจุบัน
อนาคต มีความฝัน ทำตามความฝัน เก็บเกี่ยว
ประสพการ์ณ รักการเรียนรู้ มีความสุข กับการ
" คิดถึงความคิดถึง"
-แม่ป๋อม .." เด็กคืออนาคตของชาติและของโลก
ต้องปลูกฝังสร้างนิสัยเด็กให้เคารพผู้ใหญ่ไม่ก้าวร้าว ต้องขยันมานะอดทนไฝ่การเรียนรู้ อย่าหยิบฉวยสิ่งที่อยากได้มาโดยง่าย อยากได้จงทำเอา อย่าคิดว่าเพียงมีเงินก็ซื้อได้ ต้องรู้จักอดออม เงินทุกบาทมีค่า จงเป็นคนที่แข็งแกร่ง
สู้ชีวิต พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถสูง
ขึ้นอยู่เสมอ
My life 555
_ปูปาน ..ทำในสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารัก เช่น
อาหาร สามารถแสดงความรักให้แก่กันและกันได้
My life 555
_พี่ตา ..ชีวิตคนเราไม่แน่นอน อาจตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ ควรสร้างหลักฐานการเงินที่มั่นคงไว้ให้กับคนข้างหลัง อย่ามองคนเพียงเปลือกนอก
อย่าตัดสินคนเพียงแค่ตาเห็น เขาอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิด บางคนเห็นเรียบๆธรรมดา ถ้าเข้าไปค้น
ไปรู้แล้วจะอึ้ง ฐานะอย่างเราว่าหรูดูดีแล้ว เอาไป
เทียบกับเขาไม่ได้เลย เขาสูงล้ำกว่าเราเยอะ
My life 555
_เพ็ญจัง..." หัดเป็นคนเรียบง่าย อยู่ได้อย่างมีความสุขในสังคม จงเปิดใจให้กว้าง รับฟังคนรอบข้าง อยู่อย่างคนไม่เรื่องเยอะ จงทำใจให้เป็นสุข
สนุกทะลึ่งนิดๆจิตแจ่มใส พร้อมใจที่จะโอบกอดได้ทุกๆคน การมอบความรักให้แก่กันโลกนี้ย่อม
เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข.
2
_น้องฟาง.." คนทุกคนจะอยู่ดีมีสุข ต้อง
รักษาสุขภาพ ไม่ให้เจ็บป่วย ต้องรักษากายรักษาใจ ให้พร้อม ทางด้านจิตใจต้องรักษาใจให้สดชื่น
แจ่มใสไม่เครียด ไม่เศร้าโศรก โดยมอบความรัก
ความเอาใจใส่ ยิ้มให้มอบความเป็นมิตร
ให้กับทุกคน ด้วยความจริงใจ เขื่อมสัมพันธ์ไมตรี
กับทุกๆคน "
1
My life 555
_เมย์ .. " เปิดโลกทัศน์ให้กว้าง เดินทางท่องเที่ยว
บ้าง โลกนี้มีสิ่งที่สวยงามเปรียบเป็นสวรรค์บนดิน
จงพบปะผู้คน มีมิตรสัมพันธ์อันดี ต่อคนรอบข้าง
เรายื่นมิตรไมตรีให้ต่อใคร เขาก็จะยื่นมิตรไมตรีนั้นกลับคืนมา โลกนี้ไม่มีใครอยากอยู่คนเดียว
และหมั่น หัวเราะให้ได้ทั้งวันเพื่อให้ใจสดใส
ดื่มชาเขียวทำให้ใจสดชื่น
My life 555
_Dm. ..โลกนี้คนซื่อตรงมีอยู่ แต่การใช้ชีวิตอย่างตรงไปตรงมาเหมือนไม้บันทัด มันทำให้เครียด
การมีชีวิตที่ขาดๆเกินๆไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา
ขอแค่มีความสุขก็พอการร้องเพลงยังมีเพี้ยน แต่ความเพี้ยนสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างได้ก็นับว่ามีคุณค่าต่อจิตใจ ชื่นชมกับคนรอบข้าง ที่มีจิตใจที่ดีงาม คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
My life 555
พี่ชัชไม่ได้ร่วมเหาะไปกับเขาด้วย แต่ก็ส่งกระแสร์จิตไปรายงานให้เจ้าแม่กวนอิมให้ท่านได้รับรู้แล้วว่า สัจธรรมน้อมนำชีวิตของพี่ชัชคือ
การยอมรับ รักและเคารพคนทุกชนชั้น นั้นเป็น
สิ่งประเสิรฐ โลกจรรโลงอยู่ได้เพราะความรักซึ่งกันและกัน
My life 555
_
โฆษณา