28 พ.ย. 2020 เวลา 15:17 • ไลฟ์สไตล์
ขาดฤดีชีวาพาขวยเขิน
จิตสะเทิ้นสะทกหนักรักแลเห็น
พิศวาสพิลาศเร้าเช้าจดเย็น
ใจทั้งดวงเซ่นฤทัยถวายนาง
..........
ร่ำราตรีคืนนี้คงมินอน
จิตออดอ้อนสะท้อนวอนโหยหา
หนึ่งฤทัยสุดหัวใจให้กานดา
ในอุราเร้าเล่นเต้นจากตัว
...........
ดวงฤดีนี้อยากอยู่เป็นคู่เชย
ไฉนเลยจึ่งเหหันเฝ้าหันเห
เมินหมองหมางร้างไกลให้รวนเร
จิตซวนเซเซซวนป่วนฤทัย
...........
รักสมัครปักปองจองจับจิต
รักออกฤทธิ์ร่ำร่ำทำไฉน
รักเร้ารนเกินทนป่นดวงใจ
รักผุดแผดเผาทรวงห้วงอารมณ์
............
#ขาดฤดี
Good night sleep tight all fc
Thanks like love comments all fc @min Rookie
#นานๆลงที ใครคิดถึงกันพบกันได้ที่ on fb fanpageนะครับ

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์