1 ธ.ค. 2020 เวลา 15:59 • ประวัติศาสตร์
• 💵 10 อันดับ ประเทศที่มีรายได้ต่อหัวของประชากรต่อปี (GDP) น้อยที่สุดในโลก
อันดับที่ 10 : คอโมรอส 🇰🇲
รายได้ GDP ต่อหัว 1,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ
เป็นประเทศหมู่เกาะเล็ก ๆ ในมหาสมุทรอินเดีย ที่ตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของมาลาวีกับเกาะมาดากัสการ์ รายได้หลักของประเทศนี้มากกว่า 38.4% มาจากการประมง การป่าไม้ และการล่าสัตว์
อันดับที่ 9 : ซูดานใต้ 🇸🇸
รายได้ GDP ต่อหัว 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ
เป็นประเทศเกิดใหม่ ที่พึ่งแยกตัวมาจากซูดานเมื่อปี 2011 ที่ผ่านมา ด้วยความที่เศรษฐกิจภายในประเทศยังอ่อนแอ และยังขาดแคลนทรัพยากร รวมไปถึงสาธารณูปโภคหลายอย่าง ทำให้ประชากรในซูดานใต้ มากกว่า 90% อยู่ในสภาวะที่ยากจน
อันดับที่ 8 : โมซัมบิก 🇲🇿
รายได้ GDP ต่อหัว 1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ
เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกา เศรษฐกิจและรายได้ของประเทศ อาศัยมาจากด้านการเกษตรเป็นหลัก
อันดับที่ 7 : ไนเจอร์ 🇳🇪
รายได้ GDP ต่อหัว 1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ
เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของแอฟริกา ถึงแม้ว่าไนเจอร์ จะเป็นแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญอย่าง ยูเรเนียม แต่ด้วยความที่เศรษฐกิจอ่อนแอ และพึ่งพาการเกษตรมากจนเกินไป ประชากรส่วนใหญ่จึงยังคงยากจนอยู่
อันดับที่ 6 : มาลาวี 🇲🇼
รายได้ GDP ต่อหัว 1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ
เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทางตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกา การเกษตรเป็นรายได้หลักที่สำคัญของประเทศ ประชากรส่วนใหญ่มีความยากจนและอาศัยอยู่ตามพื้นที่ชนบท
อันดับที่ 5 : โตเกเลา 🇹🇰
รายได้ GDP ต่อหัว 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
เป็นชื่อของหมู่เกาะปกครองตนเองของนิวซีแลนด์ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ด้วยความที่มีทรัพยากรและพื้นที่น้อย ระบบเศรษฐกิจทุกอย่างของโตเกเลา จึงต้องพึ่งพาจากนิวซีแลนด์เกือบทั้งหมด
อันดับที่ 4 : ไลบีเรีย 🇱🇷
รายได้ GDP ต่อหัว 900 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ตั้งอยู่ทางตะวันตกของแอฟริกา เศรษฐกิจของประเทศนี้ขึ้นอยู่กับการลงทุนจากต่างชาติ และการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่น แร่เหล็ก ยางพารา รวมไปถึงไม้
อันดับที่ 3 : สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 🇨🇩
รายได้ GDP ต่อหัว 800 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ตั้งอยู่ทางตอนกลางของแอฟริกา แม้ว่าประเทศแห่งนี้ จะมีความร่ำรวยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ แต่กลับติดอันดับประเทศที่มีการคอรัปชั่น และรายได้ GDP ต่อหัว ต่ำที่สุดในโลก
2
อันดับที่ 2 : บุรุนดี 🇧🇮
รายได้ GDP ต่อหัว 800 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกา ระบบเศรษฐกิจของประเทศนี้เข้าขั้นที่จะล้มเหลว และประชากรกว่า 90% มีความยากจนและว่างงาน
อันดับที่ 1 : สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 🇨🇫
รายได้ GDP ต่อหัว 700 ดอลลาร์สหรัฐฯ
นี่คือประเทศที่มีรายได้ GDP ต่อหัว ต่ำมากที่สุดในโลก ระบบเศรษฐกิจหลักของประเทศพึ่งพาแต่การเกษตร ภาวะว่างงานของประชากร และการทุจริตคอรัปชั่นที่มากล้น คือสาเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศนี้ ล้มเหลวอย่างหนักหน่วง
1
*** Reference
#HistofunDeluxe

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์