การทำงานแบบ “แนวราบ” ดีอย่างไร?
3
Flat Organization หรือ โครงสร้างองค์กรแบบแนวราบ
อธิบายง่ายๆ คือการออกแบบให้การทำงานภายในองค์กรอยู่ในระดับเดียวกันมากที่สุด หัวหน้าไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จจนเกินไป และทุกคนในองค์กรมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน
2
การทำงานแบบ Flat หรือแนวราบนี้ จะไม่มีบอสหรือหัวหน้าใหญ่ ที่เอาแต่นั่งอยู่บนสุด คอยคุมเข้มสั่งการ แต่หัวหน้าจะกลายมาเป็นคนที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และเป็นผู้คอยอำนวยความสะดวกให้กับทีมมากกว่า
โดยการทำงานแบบแนวราบ จะตรงข้ามกับการทำงานแบบลำดับขั้น หรือที่เรียกว่า “Hierarchy” หรือก็คือ การสั่งงานทางเดียว ซึ่งการทำงานแบบสั่งงานทางเดียว ทุกการตัดสินใจจะต้องรอคอยผู้บริหาร จากนั้นจะมีคำสั่งลงมาเป็นทอดๆ ทำให้ทีมที่ปฏิบัติงานจริงแทบจะไม่มีโอกาสได้แสดงความเห็น หรือออกไอเดียในการทำงาน
1
สรุปแล้ว การทำงานแบบแนวราบ มีข้อดีอะไรบ้าง?
1. สร้างผลงานออกมาได้ไว เพราะตัดสินใจได้เร็ว
การทำงานแบบแนวราบ เป็นการทำงานแบบที่เชื่อมโยงถึงกันหมด แปลว่า พนักงานทุกคนมีอำนาจในการตัดสินใจในระดับที่เหมาะสม ไม่ต้องนั่งรอคอยผู้บริหารมาตัดสินใจเสมอไป ซึ่งจะทำให้ทีมสามารถตัดสินใจได้เร็ว และสร้างผลงานออกมาได้ไว
ซึ่งการทำงานให้เสร็จได้เร็วขึ้น ถือเป็นการประหยัด “ต้นทุนเวลา” ได้อีกด้วย
2. ลดความผิดพลาดในการสื่อสาร
การที่ผู้บริหารและพนักงานสามารถสื่อสารกันได้โดยตรง ช่วยลดความผิดพลาดในการสื่อสาร ลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ดีกว่า การสั่งการลงมาเป็นลำดับขั้นหลายๆ ขั้น
3. เมื่อเกิดความผิดพลาด จะสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากไม่เห็นการแบ่งแยกระหว่างผู้บริหารและพนักงานอย่างชัดเจน จึงทำให้พนักงานสามารถอัปเดตเรื่องต่างๆ กับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
และหากพบว่ามีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น ผู้บริหารจะทราบเรื่องได้เร็ว และทำการแก้ไขได้อย่างทันเวลา
4. สร้างบรรยากาศการทำงานแบบทีมเวิร์ก มากกว่าการทำงานเพื่อเอาใจหัวหน้า
การที่ไม่ให้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จ ไปอยู่ที่หัวหน้าใหญ่หรือผู้บริหารเพียงอย่างเดียวจะทำให้พนักงานลดการโฟกัสไปที่การทำงานเพื่อเอาใจหัวหน้า ลดการแบ่งฝ่าย และการเมืองภายในองค์กร แล้วมามองการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานแบบ “ทีมเวิร์ก”
2
เราอาจสรุปจุดเด่นของการทำงานแบบแนวราบนี้ได้ว่า เป็นรูปแบบการทำงาน ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบ “ร่วมด้วยช่วยกัน”
1
ซึ่งวัฒนธรรมการทำงานแบบนี้ จะทำให้องค์กร เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ..
References
14 ถูกใจ
22 แชร์
11.3K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 14
    โฆษณา