มีบัญชีอยู่แล้ว?
ร่วมตอบแบบสอบถามสั้นๆ จาก Blockdit
7
วันนี้ เราอยากชวนผู้ใช้งาน Blockdit ทุกคน เข้ามาแบ่งปันความคิดเห็นในแบบสอบถามเรื่อง “การใช้งานสื่อออนไลน์” เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารแบรนด์ และสร้าง Community ของนักอ่านและนักสร้างคอนเทนต์ให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ต่อไป
สามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563