มีบัญชีอยู่แล้ว?
เรื่องร้องเพลงไม่ถนัดจริงๆ
แต่ความรักความภักดี ต่อพ่อหลวงของคนไทยก็ไม่ยอมน้อยหน้าใคร ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึก รับรู้ได้ของพลังแห่งรัก ที่มีต่อพ่อของคนไทยจริงๆ ขอส่งมอบเพลงนี้ให้ฟังในแบบที่ถนัดแล้วกัน
บทเพลงที่รวมพลังแห่งรัก...พ่อ
ที่สุดในโลก
ศิลปิน หลง ลงลาย