มีบัญชีอยู่แล้ว?
เศรษฐกิจเวียดนาม จะแซงไทย จริงหรือ?
2
“อีกไม่นานเศรษฐกิจเวียดนามจะแซงประเทศไทย”
ประโยคนี้ จะกลายเป็นความจริง จริงหรือไม่?
ทุกวันนี้ เศรษฐกิจของเวียดนามกับไทย... อ่านต่อ
9