13 ธ.ค. 2020 เวลา 11:43 • บันเทิง
กลับมาพอดีก่อนเข้าบ้าน..ฟังน้องๆสภาเด็กและเยาวชนร้องเพลงในสวนครับวันหยุดสุดขีด ชีวิตไม่ติดกรอบ