ความสำเร็จ ที่เกิดจากความอดทนและเด็ดเดี่ยว
ในสถานะการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เราอาจไม่สามารถพึ่งพาใครได้
ความสำเร็จที่เกิดจากความอดทนและเด็ดเดียว
เนื่องจากทุกคนก็ลำบากกันทั้งนั้น แต่ขอให้มีความอดทนยอมรับความจริงกับปัญหาที่เกิดขึ้น ตั้งสติ เพราะปัญหาทุกอย่างยอมสามารถแก้ไขได้ อาจต้องยอมลดศักดิ์ศรี เพื่อความอยู่รอด อย่าไปคิดมาก เพราะชีวิตก็เหมือนกระแสน้ำ มีขึ้นมีลง ถ้ามีความอดทนและเด็ดเดี่ยว เราก็จะสามารถผ่านพ้นเรื่องต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยดี
ดังนั้นในวิกฤตแบบนี้ ก็ไปคิดมาก ทำใจให้เย็นแล้วค่อยๆก้าวเดิน อาจต้องเริ่มต้นใหม่หมด ก็อย่างไปยอมแห้สู้ๆครับ
    เม่าเล่าเรื่องหุ้น
    แวะมาให้กำลังใจครับ