23 ธ.ค. 2020 เวลา 15:19
วันนี้ ขออนุญาตยกตัวอย่างตำรับยาหนึ่งตำรับ
ซึ่งเป็นตำรับยาของราชสกุลแพทย์แผนไทย "ทินกร"
ตำรับยานี้ มีชื่อว่า #ตำรับยาอาสาทิยะโอสถ... อ่านต่อ