• 🇰🇷 ทฤษฎีช้อน (Spoon class theory)
ทฤษฎีที่ใช้แบ่งแยกชนชั้นทางสังคมของเกาหลีใต้
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในทุก ๆ สังคมของแต่ละประเทศบนโลกนั้น ต่างก็มีการแบ่งแยกและจัดลำดับชนชั้นของผู้คนในสังคม
สำหรับประเทศอย่างเกาหลีใต้ ก็มีการแบ่งแยกชนชั้นของคนในสังคมเช่นเดียวกัน
โดยทฤษฎีที่ใช้แบ่งแยกชนชั้นในสังคมของเกาหลีใต้นั้น มีชื่อเรียกว่า "ทฤษฎีช้อน" (Spoon class theory)
เชื่อกันว่าทฤษฎีช้อน ได้ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรก ตั้งแต่ในสมัยโซซอน (ค.ศ. 1392-1910) ซึ่งมาจากความเชื่อของชาวเกาหลีในช่วงเวลานั้น ที่เชื่อว่าคนแต่ละคนต่างก็มีบุญวาสนาที่แตกต่างกัน และในตอนที่เกิดมา ทุกคนต่างก็มีช้อนที่ติดตัวมาด้วย
ทฤษฎีช้อนมีความเชื่อที่ว่า ในสังคมของเกาหลีใต้ มีชนชั้นทางสังคมอยู่ทั้งหมด 4 ชนชั้นด้วยกัน โดยแต่ละชนชั้น ก็จะมีสัญลักษณ์เป็นช้อนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันไป ซึ่งชนชั้นทั้ง 4 นี้ ประกอบไปด้วย
ชนชั้นทั้ง 4 ของเกาหลีใต้ตามทฤษฎีช้อน
- กลุ่มช้อนทอง (Gold spoon)
Credit : TransferWise
คือชนชั้นของคนรวยมีฐานะ มหาเศรษฐี หรือพวกนักธุรกิจที่มีรายได้มหาศาล ซึ่งมีสัดส่วนในประชากรของเกาหลีใต้ เพียงแค่ 1% เท่านั้น กลุ่มคนเหล่านี้ จะมีรายได้สุทธิตั้งแต่ 2 พันล้านวอนขึ้นไป และมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 200 ล้านวอนขึ้นไป
- กลุ่มช้อนเงิน (Silver spoon)
Credit : The Verge
คือชนชั้นกลาง พ่อค้าแม่ค้า พนักงานบริษัท รวมไปถึงผู้ที่มีการศึกษา กลุ่มคนเหล่านี้ จะมีรายได้สุทธิตั้งแต่ 1 พันล้านวอนขึ้นไป และมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 80 ล้านวอนขึ้นไป
- กลุ่มช้อนทองแดง (Copper spoon)
Credit : Korea Expose
คือชนชั้นของประชากรที่มีรายได้น้อย มีฐานะค่อนข้างลำบาก และเป็นกลุ่มคนที่หาเช้ากินค่ำ โดยพวกเขาจะมีรายได้สุทธิตั้งแต่ 500 ล้านวอนขึ้นไป และมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 55 ล้านวอนขึ้นไป
- กลุ่มช้อนดิน (Dirt spoon)
คือกลุ่มของชนชั้นแรงงานและกรรมกร ซึ่งถือเป็นชนชั้นล่างสุดในสังคมของเกาหลีใต้ โดยพวกเขาจะมีรายได้สุทธิน้อยกว่า 50 ล้านวอน และมีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 20 ล้านวอน
Credit : Novasia
เรียกได้ว่าทฤษฎีนี้ ได้กลายเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่และมีอิทธิพล อยู่ในสังคมของเกาหลีใต้ จนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียว
*** Reference
#HistofunDeluxe
28 ถูกใจ
12 แชร์
6K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 28
    โฆษณา