"จิตวิญญาณ" ไม่ใช่ความพิการ
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถอย่างมาก
น่าเสียดายที่ในช่วงหลัง ๆ นี้ผู้คนเร่ร่อน
ไร้ความสามารถในฐานะจิตวิญญาณ
ถ้าคุณแต่งตัวไม่ดี
ถ้าคุณมีชีวิตไม่ดี
และกินไม่ดี
คุณก็ควรจะเป็นฝ่ายวิญญาณ
สิ่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้นะ
9 ถูกใจ
5 แชร์
195 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 9
    โฆษณา