24 ธ.ค. 2020 เวลา 08:46 • โควิด-19
ทวีศิลป์ ลั่นไม่มีล็อกดาวน์คุมโควิด ไม่เคยพูดคำนี้ในที่ประชุม ใช้วิธีแบ่งโซนแทน
นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงวันนี้ (24 ธ.ค.) ว่า ไม่มีการล็อกดาวน์ หรือจำกัดการเดินทางในพื้นที่ต่างๆ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในขณะนี้ และการประชุม ศบค. ในวันนี้ก็มีมีการพูดคำนี้
โฆษก ศบค. รายนี้ กล่าวอีกว่า เมื่อไม่มีการล็อกดาวน์ แต่ใช้วิธีการแบ่งพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แทน ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง ซึ่งให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาว่าจะกำหนดให้จังหวัดที่บริหารอยู่เป็นพื้นที่ใด
แบ่งโซนพื้นที่ 4 ระดับ
พื้นที่ควบคุมสูงสุด
- เร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อ
- เร่งกักตัวผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง
- จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
- เยียวยาครอบครัวผู้ติดเชื้อ
- เน้นมาตรการป้องกันการระบาด
- ใช้แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ที่ละเอียดสูงกว่าไทยชนะ ควบคู่กับแอปพลิเคชันไทยชนะ
- ควบเวลาเปิดปิดสถานประกอบการ
- ควบคุมการเข้าออกเคหสถาน (เคอร์ฟิว)
- ทำงานจากบ้าน (Work from Home) เต็มขีดความสามารถ
- ทำการเรียนการสอนออนไลน์
- งดจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากทุกรูปแบบ ยกเว้นกิจกรรมออนไลน์
- สถานประกอบการและโรงงานยังเปิดได้
- ประมงดำเนินการได้ แต่ต้องตรวจหาเชื้อก่อนออกเรือ
- ตรวจหาเชื้อในอาหารทะเล
- ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
พื้นที่ควบคุม
- เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย แต่ยังควบคุมได้
- เป็นจังหวัดและพื้นที่ที่อยู่โดยรอบพื้นที่ควบคุมสูงสุด ใช้มาตรการคล้ายกัน แต่ไม่มี- การแยกกักโรค และเร่งเยียวยาผู้ติดเชื้อและญาติผู้ติดเชื้อ
- มีการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อ
- ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
- หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว
- เฝ้าระวังการลักลอบผู้ที่หนีออกมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
พื้นที่เฝ้าระวังสูง
- เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 10 ราย แต่มีแนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได้
มีการเร่งรัดการตรวจหาเชื้อ
เฝ้าระวัง
- เป็นพื้นที่ที่ไม่มีมีการติดเชื้อ
การแบ่งพื้นที่ในรายจังหวัด ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2563
- พื้นที่ควบคุมสูงสุด (1 จังหวัด) คือ สมุทรสาคร
- พื้นที่ควบคุม (4 จังหวัด) คือ กรุงเทพ สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม
- พื้นที่เฝ้าระวังสูง (25 จังหวัด) สระบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อยุธยา ภูเก็ต เพชรบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี กระบี่ ขอนแก่น ชัยนาท อุดรธานี พิจิตร นครศรี สุราษฏ์ธานี ประจวบ ชัยภูมิ นครสวรรค์ อ่างทอง
- พื้นที่เฝ้าระวัง คือ จังหวัดอื่นๆ ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ
แนะประชาชนอัปเดตข้อมูล
นายทวีศิลป์ ย้ำว่า พื้นที่ 4 กลุ่มนี้สามารถเปลี่ยนไปได้ตามดุลยพินิจของผู้ว่าราชการ ประชาชนควรตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน (อัปเดต) เสมอ
"ช่วงนี้คือคริสต์มาสก็ใช้ข้อมูลชุดวันนี้ ก็... ท่านก็พิจารณาดูว่าเป็นอะไรอย่างไร ถ้าปีใหม่เป็นคือในสัปดาห์หน้า อีก 6-7 วันข้างหน้า ก็อาจจะต้องพิจารณาอีกทีเหมือนกัน ว่าพืันที่ในจังหวัดนั้นๆ ผู้ว่าราชการในจังหวัดของท่าน จัดพื้นที่ของท่านอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง นะครับ" นายทวีศิลป์ กล่าว
ส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละพื้นที่นั้น นายทวีศิลป์ ระบุว่า พื้นที่ควบคุมสูงสุดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันไม่ได้เลย ยกเว้นการจัดกิจกรรมออนไลน์ ส่วนพื้นที่ควบคุมจัดกิจกรรมได้เฉพาะที่เป็นกิจกรรมได้ ในงานต้องมีเฉพาะคนที่รู้จักกัน และต้องมีมาตรการควบคุมจำนวนคน