25 ธ.ค. 2020 เวลา 14:32 • โควิด-19
การระบาดของโควิดมหาชัย ซึ่งเป็นแบบกลุ่มก้อน มีสามแบบ จะเป็นในรูปแบบใด คุมได้ หรือระบาดใหญ่
กรณีการระบาดของโควิดชนิดเป็นกลุ่มก้อน ได้มีนักวิชาการเสนอแบ่งลักษณะ ออกเป็นได้สามแบบคือ
1) Spike เกิดระบาดเป็นกลุ่มก้อนจำนวนหนึ่ง แล้วควบคุมไว้ได้ ไม่มีการติดเชื้อเพิ่มเติม
2) Spike with small wave เกิดการระบาดเป็น
กลุ่มก้อนก่อน(Spike) และมีการกระจายการติดเชื้อออกไปนอกพื้นที่ แต่จำนวนไม่มากนักและสามารถควบคุมไว้ได้(Small wave)
3) Spike with big wave เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนก่อน(Spike) และมีการกระจายการติดเชื้อออกไปนอกพื้นที่เป็นจำนวนมากควบคุมไว้ไม่ได้ เพิ่มทั้งจำนวนและเป็นระยะเวลายาวนาน(Big wave) จนอาจทำให้เกิดการระบาดอย่างกว้างขวางทั่วทั้งประเทศได้
ในกรณีของตลาดมหาชัย มีข้อมูลตัวเลขที่น่าสนใจเพื่อประกอบการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มว่าจะเป็นแบบใดดังนี้
การระบาดเริ่มต้น เกิดขึ้นที่ตำบลมหาชัยในส่วนที่เป็นตลาดกลางค้ากุ้ง(Spike)
จากข้อมูลที่เก็บได้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 มีผลบวก 901 คน จากจำนวนตรวจแล้ว 2052 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90
และในบริเวณรอบนอก ได้แก่
ชุมชนซอยเศรษฐกิจ 134 คน จาก 2074 คน
คิดเป็น 6.46%
ตลาดทะเลไทย 137 คน จาก 653 คน
คิดเป็น 20.98%
ชุมชนท่าจีน 18 คน จาก 449 คน คิดเป็น 4%
และชุมชนสะพานปลา 2 คน จาก 491 คน
คิดเป็น 0.4%
เมื่อนำทั้งสี่ชุมชนโดยรอบ(วงสีเหลืองและเขียว)ดังกล่าว มาคำนวณ พบผลบวก 291 คน จากจำนวนตรวจ 3667 คน
คิดเป็น 7.94%
นั่นหมายความว่าในเขตสีแดงที่เป็นจุดเริ่มต้น
(ตลาดกลางมหาชัย) มีอัตราการติดเชื้อสูง 43.90%
ส่วนในบริเวณโดยรอบ มีการติดเชื้ออยู่ที่ 7.94%
เมื่อนำทั้งสองส่วนมารวมกัน พบว่ามีอัตราการติดเชื้อที่ประมาณ 18%
เมื่อจำนวนประชากรที่เกี่ยวข้อง น่าจะอยู่ประมาณ 30,000 คน ซึ่งทางการกำลังจะทำการเร่งตรวจให้ครบทั้ง 30,000 คนโดยเร็ววันนี้
ก็น่าจะพบผู้ที่ติดเชื้อประมาณ 5500 คน ในขณะนี้ตรวจพบไปแล้ว 1443 คน คาดว่ายังจะเหลือผลรายงานออกมาเพิ่มเติมอีก 4000 คน
ถ้าตัวเลขอยู่ในขอบเขตเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 4000 คน จำนวนรวมไม่เกิน 5500 คน ก็น่าจะอยู่ในการระบาดแบบที่หนึ่งไม่เกินแบบที่สอง
แต่ขณะนี้น่าจะเป็นแบบที่สองแล้ว เพราะมีการกระจายออกไปนอกเขตมหาชัย โดยตัวเลขรายงานล่าสุด อยู่ที่หลักร้อยคน ในจำนวนประมาณ 30 จังหวัด
คงต้องเอาใจช่วยให้กรณีระบาดมหาชัยครั้งนี้ ให้อยู่ในแบบที่สอง ไม่ขยายตัวไปแบบที่สาม
ปัจจัยใดเป็นปัจจัยสำคัญ ที่บอกว่าการระบาดครั้งนี้จะไม่ขยายตัวจากแบบที่สองเป็นแบบที่สามก็คือ
การตรวจพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่างๆ ที่สามารถหาความเชื่อมโยงกับตลาดมหาชัยได้ จะทำให้เป็นแบบที่สองคือ Spike with small wave
แต่ถ้า ในการสอบสวนติดตามโรคของผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัด ไม่สามารถสืบสาวราวเรื่องขึ้นไปว่าสัมผัสมาจากตลาดมหาชัย ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นแบบที่สามได้(Spike with big wave)
คงจะต้องให้กำลังใจผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้เร่งติดตามผู้ติดเชื้อตามจังหวัดต่างๆ หาความเชื่อมโยงต้นต่อที่ตลาดมหาชัยให้ได้
แล้วคงต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกรุณาระมัดระวังตนเอง ไม่ให้เป็นผู้รับเชื้อจากผู้ที่ติดต่อมาจากมหาชัย
ทำให้ตนเองอาจกลายเป็นปัจจัยส่งเสริม ให้เกิดการติดเชื้อกลุ่มก้อนแบบที่สามได้
ต้องขอความร่วมมือทุกคนอย่างเต็มที่ต่อไปครับ