26 ธ.ค. 2020 เวลา 13:21 • บันเทิง
มีเวลาก็พักสมองบ้างครับ...ความสุขอยู่รอบตัวเราแค่เดินข้ามฝั่ง...จากสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์และความเหงา
เก็บฝัน..
ตรงไหนที่มันทุกข์..ไม่สบายใจ เราก็แค่เดิมข้ามฝั่งเน้อะ ถ้าไม่มี ทางม้าลายล่ะ ก็สะพานข้ามไงล่ะ.. ถ้าไม่มีทั้ง 2 อย่างล่ะ.. ก็แอบวิ่งข้ามเลยเน้อะ