26 ธ.ค. 2020 เวลา 13:21 • บันเทิง
มีเวลาก็พักสมองบ้างครับ...ความสุขอยู่รอบตัวเราแค่เดินข้ามฝั่ง...จากสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์และความเหงา
    เก็บฝัน..
    ตรงไหนที่มันทุกข์..ไม่สบายใจ เราก็แค่เดิมข้ามฝั่งเน้อะ ถ้าไม่มี ทางม้าลายล่ะ ก็สะพานข้ามไงล่ะ.....ดูเพิ่มเติม