MovieTalk
สวัสดีปีใหม่ 2564
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
อำนวยพรให้ทุกๆ ท่าน และครอบครัว
ประสบความสุข ความเจริญ
มีสุขภาพ พลามัย แข็งแรง
ห่างไกลจากโควิด-19
ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง
กำลังใจที่แข็งแกร่ง
และเราจะผ่านพ้นช่วงเวลาทั้งหมดไปด้วยกัน
สวัสดีปีใหม่ 2564
มูฟวี่
***ขออภัยหากใน MV มีไม่ครบหรือตกหล่นใครไปบ้างนะครับ
  • 19
โฆษณา