1 ม.ค. เวลา 08:32 • สัตว์เลี้ยง
เรายังคงเฝ้าเพื่อนอยู่ไม่ห่างนะไม่ไหวก็อย่าฝืน