1 ม.ค. 2021 เวลา 14:30 • ความคิดเห็น
คุณธรรมของผู้นำ (Integrity in Leadership)
ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ ประธานาธิบดีคนที่ 34 ของสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวไว้ว่า
The supreme quality for leadership is unquestionably integrity. Without it, no real success is possible, no matter whether it is on a section gang, a football field, in an army, or in an office.
1
ตรงกับที่ ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์ บิดาแห่งการบริหารจัดการสมัยใหม่ ได้ให้คำแนะนำไว้ว่า "ฝ่ายบริหารไม่ควรมอบตำแหน่งใหญ่โตให้กับคนที่พวกเขามองว่าไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้" คำถามมีอยู่ว่า แล้วคนที่มีคุณธรรมของผู้นำควรมีลักษณะนิสัยอย่างไร?
จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้สัมผัสด้วยตนเอง จากการทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงหลายท่านในองค์กร ทั้งท่านที่ใช้พระคุณนำ จนผู้ใต้บังคับบัญชาเคารพรักและยอมทำงานให้แบบถวายหัว และท่านที่ใช้พระเดชนำ โดยไม่สนใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะรู้สึกอย่างไร ผู้เขียนจึงขอสรุปออกมาเป็นคุณลักษณะ 4 ประการ ที่ผู้นำยุคใหม่ควรมี ดังนี้
1. มีความซื่อสัตย์โดยสุจริต (Honesty)
เปรียบดังเทพเจ้ากวนอูที่คนจีนนับถือสูงสุด ซึ่งเป็นบุคคลที่เคยมีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์จีน เมื่อ 1,800 ปีมาแล้ว โดยวัฒนธรรมขงจื๊อคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้กวนอูได้ขึ้นมาเป็นเทพเจ้า คือบูชาคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู น้ำใจรักญาติมิตร รักพี่น้องของกวนอู ถึงขนาดในวรรณกรรมสามก๊กยังกล่าวไว้ว่า "พอกวนอูเสียชีวิต โจโฉก็ยกย่อง ซุนกวนก็ยกย่อง ประชาชนก็ยกย่อง"
1
เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ "กวนอู"
2. มีความยุติธรรมโดยสุจริต (Justice)
เปรียบดังเทพีจัสติเซียแห่งโรมัน (Justitia) หรือปัจจุบันเรียกว่า "Lady of Justice" ที่มือซ้ายถือตราชั่ง มือขวาถือดาบ และมีผ้าปิดตาไว้ ซึ่งตราชั่งเป็นสัญลักษณ์ของการพิจารณา ดาบเป็นสัญลักษณ์ของการชี้ขาด ส่วนผ้าปิดตาเป็นสัญลักษณ์ของความไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งสิ้น เป็นนัยยะว่า "ต้องตัดสินให้ความเป็นธรรมโดยไม่เลือกข้าง ต้องปราศจากอคติ ฉันทาคติ และมายาคติ"
เทพีแห่งความยุติธรรม "Lady of Justice"
3. มีหลักการโดยสุจริต (Principle)
เปรียบดังชายผู้ถูกขนานนามว่าเป็น สตีฟ จ็อบส์ แห่งโลกการลงทุน "Ray Dalio" ผู้ก่อตั้ง "Bridgewater" บริษัทเฮดจ์ฟันด์ที่มีความสำคัญที่สุดอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกา และทำเงินให้กับนักลงทุนได้มากกว่ากองทุนอื่นใดในประวัติศาสตร์ โดยเขาเป็นผู้แต่งหนังสือเรื่อง "Principles" ที่อธิบายว่าการมีหลักการนั้นสำคัญอย่างไร และเราควรจะตัดสินใจเลือกหลักการแบบไหน เพราะหลักการเป็นตัวกำหนดมาตรฐานพฤติกรรมของเรา และความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่เราใช้ชีวิตอยู่เป็นประจำ
Founder, Co-Chairman and Co-Chief Investment Officer of Bridgewater.
4. มีความโปร่งใสโดยสุจริต (Transparency)
เปรียบดังเทพเจ้าแห่งการบริหารของญี่ปุ่น "คาซุโอะ อินาโมริ" ผู้ก่อตั้งสองบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Kyocera และ KDDI ซึ่งได้รับเชิญจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้เข้าไปกอบกู้วิกฤติของ Japan Airlines (JAL) ที่ล้มละลายและมีหนี้สินกว่าสองล้านล้านเยน จนสามารถกลับมาผงาดได้ภายในเวลาแค่สองปี โดยใช้ความโปร่งใสสร้างระบบที่ทำให้พนักงานทุกคนเห็นรายละเอียดตัวเลขและผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงแบบเรียลไทม์ ทำให้เกิด "การบริหารจัดการโดยทุกคน" ที่ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่พนักงานทุกระดับ และทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกัน
1
Founder of Kyocera Corporation, KDDI Corporation and Inamori Foundation.
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าคุณธรรมของผู้นำนั้นเปรียบเหมือนดาวเหนือ ที่คอยส่องแสงเพื่อช่วยนำทางให้กับนักสำรวจในค่ำคืนที่มืดมิด เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้นำจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ โดยนำคุณลักษณะ 4 ประการที่ได้กล่าวมาแล้ว มาใช้ในการประเมินข้อมูลและตอบสนองต่อบุคคลหรือสถานการณ์ เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงลำดับความสำคัญ และเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้ด้วยโดยวางใจอยู่บน "อุเบกขา".
1
ราตรีสวัสดิ์ 1 ม.ค. 2564
อ้างอิง
โฆษณา