1 ม.ค. เวลา 14:23 • ความคิดเห็น
ไม่มีเงินออม ไม่มีจริง
วันนี้ถ้าเก็บเงินวัน ละ 30 บาท
ใน 1 ปี มี 365 วัน
จะเท่ากับ 30*365 = 10,950 บาท
สมการความร่ำรวยเริ่มที่ วินัย
เก็บก่อนใช้ แบ่งเงิน จากค่ากาแฟ ที่ดื่มทุกวัน
มาเปลี่ยนเป็นอนาคตของลูกด้วยการตั้งเป้าหมาย
เล็กๆ ด้วยการออมเงิน 30 บาทให้ได้ทุกวัน
แล้วทำอย่างต่อเนื่อง แรกๆจะยากหน่อยแต่ถ้าทำผ่านไปสัก 3 เดือน จะเคยชินแล้วเราจะทำได้แบบอัตโนมัติ เริ่มออมตั้งแต่ต้นปี แล้วเก็บเพื่อเก็บ ผ่านไป 10 กว่าปีเงินก้อนเล็กๆ พอส่งลูกเรียนมหาลัยได้เลย
    สามล้อ^^_^^
    คิดถึงนะน้องกานต์ :)