12 กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต จอร์แดน บี. ปีเตอร์สัน
"เคมีประสาทของการชนะและการพ่ายแพ้"