13 ม.ค. เวลา 09:39 • ท่องเที่ยว
• นี่เป็นภาพแผนที่มุมสูงของบริเวณบ้านโขดทราย ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ซึ่งบริเวณแห่งนี้ ก็คือบริเวณที่มีความแคบมากที่สุดของประเทศไทย โดยมีความยาววัดจากชายฝั่งของทะเลอ่าวไทยไปจรดแนวเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแนวพรมแดนของไทยกับกัมพูชา อยู่ที่ราว 503 เมตรเท่านั้น
Credit : ASEAN urbannization
#HistofunDeluxe
    หลุยส์​
    แจ่มแมว