15 ม.ค. เวลา 10:08
-:- 9 บทเรียนชีวิตจากปี 2020 -:-
.. ปีที่ผ่านมามีดีบ้าง ร้ายบ้าง แต่ก็ผ่านมาได้ มาดูกันว่าบทเรียนที่ได้รับจากปีที่แล้วมีที่สามารถนำมาปรับใช้ในปีนี้มีอะไรบ้าง ได้รวบรวมไว้ 9 ข้อดังนี้... อ่านต่อ