15 ม.ค. เวลา 18:08
คนเรามักจะลืมในสิ่งที่อยากจำ
และจำในสิ่งที่อยากลืม
และบางครั้งการได้พบ
กับสถานที่หนึ่ง เพลงๆหนึ่ง
อาจจะย้ำให้ไม่ลืมเข้าไปอีก🍃