18 ม.ค. เวลา 12:06 • ไลฟ์สไตล์
💛#การทำบุญคือการทำความดีโดยตรง
ต้องหมั่นนึกถึงบุญบ่อยๆ
บุญของคุณจะได้เพิ่มขึ้น
การได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
คือสิ่งที่ดีที่สุด
1
คนที่ปรารถนาความสุขและ
ความเจริญทางจิตใจ
ทุกเช้าที่คุณได้ตื่นขึ้นมา
มันอาจจะเป็นวันที่เหลืออยู่
หรือ อาจจะเป็นวันสุดท้าย
อย่าประมาท ในสิ่งที่กำลังเลือก
ลงมือทำให้สุด