17 ม.ค. 2021 เวลา 09:20 • หุ้น & เศรษฐกิจ
7 ชื่อย่อหุ้น ที่นักลงทุนมักเข้าใจผิด 😢
1.MK บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
2.LEO บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ทำเกี่ยวกับโลจิสติกส์
1
3.MC บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ทำเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย เช่น กางเกงยีนส์ Mc
4.SF บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ทำเกี่ยวกับพื้นที่ให้เช่า เช่น เมกาบางนา
5.MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
ทำเกี่ยวกับยา อาหารเสริม
6.TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ทำเกี่ยวกับโรงกลั่น
7.SCG บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
ทำเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
#หน้าเงิน #facemoney #infographic #ชื่อย่อหุ้น
โฆษณา