18 ม.ค. 2021 เวลา 23:00 • สิ่งแวดล้อม
แสงอาทิตย์ อัสดงตรงขอบฟ้า มิอาจสู้แสงศิวิไลซ์ในเมืองใหญ่
หน้าชายหาดปากน้ำรีสอร์ท ในพื้นที่อ่าวปากบารา จังหวัดสตูล
ชายหาด ภูผา เกาะเล็กเกาะน้อย ป่าชายเลน อาจถูกทำลายในอีกไม่ช้า
ด้วยโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา ที่จะนำความเสียหายมาสู่ชุมชน ผู้คน ระบบนิเวศ
อย่างมหาศาล
ทุกคนที่อาศัยอยู่โดยรอบต้องเฝ้าระวังโครงการยักษ์ ที่กำลังจะมาทำลายบ้านของเขา
แสงสุดท้าย
ธรรมชาติสวยงามในแบบธรรมชาติ โดยไร้การบกวนจากมนุษย์ ในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่าน แม้ผู้คนต่างเดือดร้อน กำลังประสบปัญหาเรื่องปากท้อง เรื่องความอยู่รอด และหวังให้รอดจากโควิด หวังให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อชาติ เว้นระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย จึงจะเป็นทางรอดที่ทุกคนพึงกระทำได้
ในขณะเดียวกันก็เป็นทางรอดให้กับธรรมชาติด้วยเช่นกัน ธรรมชาติได้พักฟื้น ฟื้นระบบนิเวศ ฟื้นความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนมาอย่างเห็นได้ชัด
ล่อมเรือชมทะเลเกาะเขาใหญ่
ผีน้อยเป็นคนภูผา ภูดอย มีหลายพื้นที่ธรรมชาติที่ถูกทำลาย ถูกสร้างโครงการขนาดใหญ่
ด้วยเช่นกัน ผีน้อยเห็นชุมชน ชาวบ้านไร้ที่อยู่อาศัย ไร้ที่ทำกิน ไร้ที่พึ่งพิง สูญเสียวิถีชีวิตและอัตลักษ์ของชุมชน ผู้คนเร่ร่อน หนีเข้ากรุงฯเพื่อหวังงานทำ
ไม่ว่าจะเป็นภูผาหรือทะเลก็ไม่ควรถูกทำลายและตีตราค่าเงินมากกว่าค่าของคน
ผีน้อยจึงรักทะเลและภูผา
โฆษณา